Propunere comună de rezoluţie - RC-B9-0538/2022/REV1Propunere comună de rezoluţie
RC-B9-0538/2022/REV1

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la situația drepturilor omului în contextul Cupei Mondiale FIFA din Qatar

23.11.2022 - (2022/2948(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură
în locul următoarelor propuneri de rezoluție:
B9‑0538/2022 (Renew)
B9‑0541/2022 (ECR)
B9‑0542/2022 (S&D)
B9‑0543/2022 (PPE)

Michael Gahler
în numele Grupului PPE
Pedro Marques, Nacho Sánchez Amor, Tonino Picula, Isabel Santos
în numele Grupului S&D
Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Pierre Karleskind, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Max Orville, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu
în numele Grupului Renew
Anna Fotyga, Beata Mazurek, Assita Kanko, Joachim Stanisław Brudziński, Zbigniew Kuźmiuk, Witold Jan Waszczykowski, Anna Zalewska
în numele Grupului ECR


Procedură : 2022/2948(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B9-0538/2022
Texte depuse :
RC-B9-0538/2022
Dezbateri :
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația drepturilor omului în contextul Cupei Mondiale FIFA din Qatar

(2022/2948(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere concluziile Consiliului din 20 iunie 2022 privind un parteneriat strategic cu regiunea Golfului,

 având în vedere comunicarea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei din 18 mai 2022 intitulată „Un parteneriat strategic cu Golful” (JOIN(2022)0013),

 având în vedere cea de-a 4-a rundă a dialogului UE-Qatar pe tema drepturilor omului, desfășurată la Bruxelles la 12 septembrie 2022,

 având în vedere Acordul de cooperare UE-Qatar din 7 martie 2018,

 având în vedere Convenția internațională a ONU privind protecția drepturilor tuturor lucrătorilor migranți și ale membrilor familiilor acestora din 18 decembrie 1990,

 având în vedere anunțul Federației Internaționale de Fotbal (FIFA) din 2 decembrie 2010 privind selecția Qatarului ca loc de desfășurare a Cupei Mondiale de fotbal din 2022,

 având în vedere legile nr. 17, 18 și 19 adoptate de guvernul Qatarului în 2020 privind libera circulație și salariul minim pentru lucrătorii migranți,

 având în vedere raportul Human Rights Watch din 24 octombrie 2022 intitulat „Qatar: Security Forces Arrest, Abuse LGBT People” (Qatar: forțele de securitate arestează persoanele LGBT și comit abuzuri împotriva acestora),

 având în vedere articolul 285 din Codul penal al Qatarului și Legea sa nr. 17 din 2002 privind protecția comunității,

 având în vedere Convenția ONU din 1984 împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante,

 având în vedere Orientările UE privind pedeapsa cu moartea,

 având în vedere raportul referitor la progresele înregistrate în programul de cooperare tehnică dintre Guvernul Qatarului și Organizația Internațională a Muncii (OIM) din 31 octombrie 2022,

 având în vedere Convenția Internațională asupra Drepturilor Civile și Politice, ratificată de Qatar la 21 mai 2018,

 având în vedere Declarația universală a drepturilor omului,

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Qatar, în special cea din 21 noiembrie 2013 intitulată „Qatar: situația lucrătorilor migranți”[1],

 având în vedere articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Qatarul este prima țară din regiune care găzduiește Cupa Mondială FIFA; întrucât, în 2010, FIFA a aprobat desfășurarea Cupei Mondiale în Qatar fără a da dovadă de diligența necesară în domeniul drepturilor omului sau al mediului și fără a stabili condiții pentru protecția lucrătorilor migranți; întrucât Qatarul a câștigat procesul de selecție a candidaturilor pentru organizarea Cupei Mondiale FIFA pe fondul unor acuzații credibile de dare sau luare de mită și corupție care au condus la anchete judiciare;

B. întrucât se estimează că în Qatar se află peste 2 milioane de resortisanți străini, care reprezintă aproximativ 94 % din forța de muncă a țării; întrucât migranții sunt angajați în principal în domeniul construcțiilor, al serviciilor și al muncii casnice; întrucât s-a raportat că drepturile lucrătorilor sunt încălcate în aceste sectoare; întrucât, având în vedere aceste cifre, raportul dintre lucrătorii migranți și populația autohtonă din Qatar este cel mai ridicat din lume;

C. întrucât, pentru a lucra în Qatar, mulți lucrători au fost forțați să contracteze datorii față de societățile de recrutare care le-au perceput în mod ilegal taxe, iar numeroși muncitori au suferit furturi de salarii și au fost supuși unor condiții de muncă epuizante, în condiții de căldură extremă, ceea ce i-a expus riscului de îmbolnăvire, rănire și deces;

D. întrucât se pare că mii de lucrători migranți au murit și mulți alții au fost răniți în timpul lucrărilor de construcție legate de Cupa Mondială din Qatar;

E. întrucât, potrivit OIM, unele întreprinderi europene au refuzat să se implice în comitetele mixte, al căror scop este de a reuni reprezentanți ai conducerii și ai lucrătorilor pentru a discuta, a preveni și a soluționa conflictele de la locul de muncă;

F. întrucât, înainte de reformele adoptate în Qatar, Confederația Internațională a Sindicatelor (CIS) a depus în 2014 o plângere împotriva Qatarului la OIM referitoare la nerespectarea de către acesta a Convenției privind munca forțată din 1930 și a Convenției privind inspecția muncii din 1947; întrucât, potrivit CIS, legile din Qatar au fost modificate, iar țara continuă să înregistreze progrese în ceea ce privește punerea în aplicare a acestor schimbări;

G. întrucât Qatarul este prima țară din Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG) care a deschis un birou de proiect al OIM; întrucât Qatarul a semnat o serie de parteneriate cu OIM, cu organizații ale ONU și cu state membre ale UE, cum ar fi un memorandum de înțelegere cu Suedia în ianuarie 2020 și cu Franța în martie 2022, pentru a îmbunătăți drepturile lucrătorilor; întrucât OIM a constatat progrese concrete în cei cinci ani care au precedat Cupa Mondială FIFA din 2022, în special în domeniul guvernanței migrației forței de muncă, al aplicării dreptului muncii și al accesului la justiție, precum și al consolidării vocii lucrătorilor și a dialogului social; întrucât, potrivit OIM, este încă ilegal ca lucrătorii migranți să se alăture sindicatelor și să formeze sindicate;

H. întrucât lucrătorii din Qatar aveau nevoie înainte de permisiunea angajatorilor lor pentru a-și schimba locul de muncă sau pentru a părăsi țara; întrucât aceste cerințe au constituit cele mai problematice caracteristici ale sistemului kamala de sponsorizare, deoarece au făcut ca lucrătorii să fie excesiv de dependenți de angajatorii lor și, prin urmare, au creat posibilități de exploatare și muncă forțată; întrucât, ca urmare a acestor modificări, Ministerul muncii a aprobat aproximativ 420 000 de cereri de schimbare a locului de muncă depuse de lucrătorii migrați în cei doi ani de la introducerea acestor reforme; întrucât, cu toate acestea, mulți lucrători se confruntă în continuare cu obstacole în calea părăsirii locului de muncă și a trecerii la unul nou, cum ar fi represalii din partea angajatorilor;

I. întrucât, în martie 2021, Qatarul a devenit prima țară din regiunea Golfului care a adoptat un salariu minim nediscriminatoriu care se aplică tuturor lucrătorilor, de toate naționalitățile, în toate sectoarele, inclusiv în sectorul muncii casnice; întrucât, potrivit OIM, un total de 13 % din forța de muncă – 280 000 de persoane – a înregistrat o creștere a salariilor până la noul prag minim de la introducerea noii legislații;

J. întrucât noua legislație le oferă lucrătorilor din Qatar o protecție sporită împotriva stresului termic;

K. întrucât Qatarul a luat măsuri pentru a îmbunătăți accesul lucrătorilor la justiție, prin crearea unei noi platforme online care le permite lucrătorilor să depună plângeri și prin înființarea unor noi tribunale de dreptul muncii pentru soluționarea litigiilor;

L. întrucât, cu toate acestea, se pare că unele dintre practicile discriminatorii legate de lucrătorii străini rămân în vigoare în Qatar și în alte țări ale CCG, cum ar fi deducerile arbitrare din salarii și neplata salariilor și reținerea documentelor de călătorie;

M. întrucât, în 2014, Confederația Internațională a Sindicatelor (CIS) a depus o plângere împotriva Qatarului la Organizația Internațională a Muncii (OIM) referitoare la nerespectarea de către acesta a Convenției privind munca forțată din 1930 și a Convenției privind inspecția muncii din 1947;

N. întrucât articolul 285 din Codul penal al Qatarului pedepsește relațiile sexuale extramaritale, inclusiv relațiile între persoane de același sex, cu până la șapte ani de închisoare; întrucât se pare că arestările arbitrare ale persoanelor LGBTQ+ s-au bazat pe Legea nr. 17 din 2002 privind protecția comunității, care, potrivit Humana Bright Watch, permite arestarea preventivă fără acuzare sau proces pentru o perioadă de până la șase luni în cazul în care „există motive întemeiate pentru a crede că învinuitul ar fi comis o infracțiune”, inclusiv „încălcarea moralității publice”, ceea ce conduce frecvent la comiterea unor acte de abuz împotriva persoanelor LGBTQ+; întrucât un ambasador din Qatar al Cupei Mondiale FIFA a făcut o declarație publică homofobă; întrucât șapte federații de fotbal, inclusiv din Europa, au decis că jucătorii lor pot purta o brasardă în culorile curcubeului cu mesajul „OneLove” (o singură iubire); întrucât, cu toate acestea, FIFA a decis că jucătorilor li se poate acorda un cartonaș galben sau pot fi dați afară de pe teren pentru afișarea acestei brasarde, care ar fi o declarație politică;

O. întrucât, în 2016, FIFA a aderat la Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului, care obligă FIFA să se abțină de la ingerințe în legătură cu drepturile omului și să remedieze efectele negative ale activităților sale în domeniul drepturilor omului;

P. întrucât, într-o perioadă de insecuritate și de provocări semnificative la adresa ordinii internaționale bazate pe norme, atât în Europa, cât și în regiunea Golfului, și în condițiile în care lumea se confruntă cu consecințele agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei și ale pandemiei de COVID-19, precum și cu imperativul urgent al tranziției verzi și digitale, UE are multe de câștigat de pe urma unui parteneriat mai puternic și mai strategic cu CCG și cu statele sale membre, inclusiv cu Qatarul; întrucât în 2021 au fost restabilite relațiile diplomatice dintre Qatar și Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Egipt;

Q. întrucât Acordul de cooperare UE-Qatar semnat în 2018 oferă un cadru pentru consultări politice și sectoriale în domenii de interes comun; întrucât Qatarul este un partener important al UE, iar relațiile lor acoperă o multitudine de domenii importante; întrucât Qatarul are un rol esențial în punerea în aplicare a strategiei europene de securitate energetică; întrucât relațiile dintre UE și Qatar s-au intensificat în mod semnificativ, conducând la deschiderea unei delegații a UE la Doha în 2022; întrucât Qatarul a fost cosponsorul unei rezoluții a Adunării Generale a ONU din februarie 2022 prin care se solicita Rusiei să se retragă din Ucraina și a votat în favoarea rezoluțiilor care condamnă invadarea Ucrainei de către Rusia;

R. întrucât cel de al patrulea dialog UE-Qatar privind drepturile omului a avut loc la 12 septembrie 2022; întrucât dialogul privind drepturile omului reprezintă un moment crucial de implicare pentru a promova drepturile omului,

1. deplânge decesele a mii de lucrători migranți și vătămările suferite de lucrători în timpul pregătirilor pentru Cupa Mondială; transmite condoleanțele sale familiilor acestor lucrători și solicită tragerea la răspundere a persoanelor responsabile;

2. subliniază că UE se hotărâtă să susțină drepturile omului în relațiile sale cu Qatarul, inclusiv chestiunile apărute în contextul Cupei Mondiale FIFA; este preocupat de relatările potrivit cărora sute de mii de lucrători migranți se confruntă în continuare cu legi și practici discriminatorii în Qatar; regretă lipsa de transparență și lipsa clară a unei evaluări responsabile a riscurilor care a caracterizat atribuirea, în 2010, a Cupei Mondiale FIFA Qatarului; reamintește opinia sa de lungă durată potrivit căreia în cadrul FIFA corupția este generalizată, sistemică și adânc înrădăcinată și continuă să creadă că organizația a deteriorat grav imaginea și integritatea fotbalului mondial, în pofida încercărilor de a o reforma, de exemplu prin introducerea de cerințe privind drepturile omului;

3. recunoaște contribuția importantă a lucrătorilor migranți la economia Qatarului și la Cupa Mondială FIFA din 2022; îndeamnă autoritățile qatariene să efectueze o anchetă completă cu privire la decesele lucrătorilor migranți; sprijină eforturile Qatarului de a-și îmbunătăți condițiile și drepturile de muncă aduse în discuție de comunitatea internațională; solicită punerea în aplicare deplină a reformelor adoptate; salută cooperarea Qatarului cu OIM; invită Qatarul să continue să colaboreze cu OIM în ceea ce privește reformele; subliniază că responsabilitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor europene, implică respectarea drepturilor lucrătorilor și același standard de diligență necesară ca și cel aplicat în UE;

4. recunoaște totuși că OIM și CIS consideră reformele întreprinse în Qatar drept un exemplu pentru regiunea Golfului;

5. subliniază că victimele încălcărilor drepturilor omului dispun de căi legale de a cere să se facă dreptate și de a trage la răspundere întreprinderile cu sediul în UE în temeiul legislației existente privind diligența necesară din unele state membre; ia act de activitatea în curs la nivelul UE referitoare la Directiva privind diligența necesară a întreprinderilor în materie de sustenabilitate, care va extinde și mai mult aceste căi legale; consideră că întreprinderile în cauză nu și-au respectat pe deplin obligațiile care le revin în temeiul Directivei 2014/95/UE[2] și cele care decurg din convențiile privind drepturile omului recunoscute la nivel internațional;

6. salută faptul că, potrivit OIM, guvernul Qatarului a rambursat 320 de milioane USD victimelor abuzurilor salariale, prin intermediul Fondului de asistență și asigurare a lucrătorilor; regretă totuși că fondul a devenit operațional abia în 2018, ceea ce a dus la excluderea a milioane de lucrători și a familiilor de la aplicarea sa; îndeamnă Qatarul să efectueze o revizuire aprofundată a standardelor sale de colectare a datelor și de anchetă pentru cazurile de vătămare sau deces la locul de muncă; solicită extinderea fondului pentru a include toate victimele de la începutul lucrărilor legate de Cupa Mondială FIFA din 2022, inclusiv toate decesele și alte încălcări ale drepturilor omului ale lucrătorilor asociate cu pregătirile pentru Cupa Mondială, cum ar fi furtul de salarii, rănirile și toate decesele neanchetate și pentru care nu au fost oferite indemnizații; invită FIFA să contribuie la un program cuprinzător de indemnizare a familiilor lucrătorilor, pentru a compensa condițiile de muncă de care au suferit aceștia;

7. salută reformele puse în aplicare de autoritățile din Qatar, în consultare cu OIM, pentru a aborda reglementarea migrației forței de muncă, a asigura respectarea dreptului muncii și a permite accesul la justiție, precum și pentru a consolida vocea lucrătorilor și dialogul social; constată că aceste schimbări au îmbunătățit deja condițiile de muncă și de viață pentru sute de mii de lucrători; regretă, cu toate acestea, că mulți lucrători nu beneficiază încă de reformele respective, confruntându-se cu obstacole în ceea ce privește accesul la aceste îmbunătățiri și cu represalii din partea angajatorilor lor; indică îngrijorarea sa cu privire la acuzațiile documentate și repetate potrivit cărora lucrătorii casnici migranți sunt supuși abuzurilor și exploatării;

8. invită Qatarul să abroge orice legislație care le permite întreprinderilor să impună taxe de recrutare lucrătorilor străini;

9. salută noua legislație a Qatarului împotriva căldurii pe șantierele de construcții; invită toate țările CCG să adopte o legislație similară și să o pună în aplicare pe deplin;

10. își reiterează apelul adresat Qatarului de a ratifica Convenția internațională a ONU privind protecția drepturilor tuturor lucrătorilor migranți și a membrilor familiilor acestora;

11. îndeamnă Qatarul ca, în cooperare cu OIM, să se asigure că toți lucrătorii și angajatorii pot beneficia de reformele sistemului kafala referitoare la mobilitatea forței de muncă, să simplifice accesul la justiție și recuperarea salariilor datorate și să pună în aplicare pe deplin legea privind drepturile lucrătorilor casnici; salută, în acest sens, faptul că peste 420 000 de lucrători și-au schimbat locul de muncă în Qatar și peste 300 000 au beneficiat de introducerea salariului minim;

12. atrage atenția că dreptul de asociere și dreptul de autoorganizare ar trebui recunoscute pentru toți lucrătorii, inclusiv pentru cei migranți; invită guvernul din Qatar să se asigure că lucrătorii au dreptul de a se asocia liber, fără represalii, și beneficiază de un acces sigur și securizat la justiție, inclusiv prin crearea de sindicate naționale și aderarea la acestea;

13. salută angajamentul continuu al UE față de Qatar în domeniul drepturilor omului, inclusiv prin intermediul dialogului UE-Qatar privind drepturile omului, care ar trebui intensificat, și prin consolidarea cadrului instituțional pentru cooperarea dintre UE și Qatar; evidențiază că Comitetul național pentru drepturile omului din Qatar este în contact periodic cu instituțiile UE, iar reprezentantul special al UE pentru drepturile omului a fost invitat să viziteze țara; subliniază că drepturile lucrătorilor migranți, reformele în domeniul muncii, drepturile femeilor și libertatea de exprimare constituie subiecte recurente;

14. invită statele membre și Delegația UE în Qatar să monitorizeze îndeaproape reformele sociale din Qatar, acordând o atenție deosebită punerii în aplicare concrete a legislației sale, inclusiv de către întreprinderile europene din Qatar, și invită Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să informeze periodic Parlamentul cu privire la progresele înregistrate în cadrul acestor reforme; salută, în acest sens, angajamentul ministrului muncii din Qatar, Ali Bin Samikh Al Marri, față de Subcomisia pentru drepturile omului a Parlamentului cu privire la reformele în curs și la lacunele rămase care trebuie eliminate și ia act de angajamentul acestuia de a indemniza lucrătorii sau familiile acestora care nu au primit ceea ce li se cuvine;

15. invită autoritățile qatariene să își continue eforturile pentru a asigura respectarea deplină de către Comitetul național pentru drepturile omului a principiilor privind statutul instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului și pentru ca acest comitet să își poate îndeplini mandatul pe deplin, în mod eficace și independent, inclusiv prin promovarea pluralismului și a diversității membrilor și a personalului său;

16. invită autoritățile qatariene să pună pe deplin în aplicare legislația în vigoare care interzice tortura și relele tratamente;

17. reamintește angajamentul său față de abolirea universală a pedepsei cu moartea și invită autoritățile qatariene să adopte un moratoriu cu privire la această chestiune;

18. îndeamnă autoritățile qatariene să consolideze măsurile de asigurare a egalității de gen, inclusiv prin abolirea completă a tutelei asupra femeilor, intensificându-și, în același timp, eforturile de realizare a unei reprezentări echitabile a femeilor pe piața oficială a muncii, în sfera publică și în sfera politică, inclusiv în Consiliul Shura și în organele executive, în special în posturile de decizie, și să trateze femeile și bărbații în mod egal în rolul de capi ai familiei; invită autoritățile din Qatar să modifice Legea privind cetățenia pentru a se asigura că femeile și bărbații din Qatar au drepturi egale de a transmite cetățenia lor copiilor și soților lor străini; încurajează Qatarul să se asigure că sunt colectate date privind violența împotriva femeilor și că toate cazurile de violență împotriva femeilor, inclusiv violența domestică, sunt investigate temeinic, iar făptașii sunt urmăriți penal și, dacă sunt condamnați, pedepsiți cu sancțiuni corespunzătoare;

19. ia act de tendința globală de dezincriminare a relațiilor consensuale între persoane de același sex; invită Qatarul să abroge articolul 285 din Codul penal și toate celelalte legi conexe folosite pentru a incrimina relațiile sexuale consensuale între persoane de același sex și să introducă o legislație împotriva discriminării pe motive de orientare sexuală și identitate sau exprimare de gen; deplânge relatările privind abuzurile comise împotriva comunității LGBTQ+ de către forțele Departamentului de securitate preventivă din Qatar și utilizarea de către acestea a Legii nr. 17 din 2002 privind protecția comunității, care permite arestarea preventivă fără acuzare sau proces pentru o perioadă de până la șase luni;

20. invită autoritățile qatariene să asigure respectarea drepturilor omului ale tuturor persoanelor care participă la Cupa Mondială din 2022, inclusiv ale invitaților internaționali și ale celor care locuiesc în țară, printre care libertatea lor religioasă și de convingere;

21. constată și salută poziția Qatarului care și-a exprimat profunda îngrijorare în urma războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei; salută deciziile importante ale Qatarului de a vota în favoarea tuturor rezoluțiilor relevante ale ONU pe această temă, spre deosebire de alți membri ai CCG;

22. salută cooperarea și dialogul dintre UE și Qatar, precum și cu alte state din Golf, care sunt esențiale pentru atingerea obiectivelor-cheie ale UE, în special: prosperitatea și pacea în Golf și în Orientul Mijlociu; o redresare economică puternică; aprovizionarea cu energie durabilă, accesibilă și sigură; o colaborare strânsă privind tranziția verde; și un răspuns ferm la nevoile umanitare și de dezvoltare la nivel mondial; salută, în acest sens, normalizarea relațiilor dintre Qatar și vecinii săi; salută rolul Qatarului în sprijinirea evacuării a zeci de mii de persoane din Afganistan în urma preluării violente a puterii de către talibani în septembrie 2021;

23. încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernului și parlamentului Qatarului, Federației Internaționale de Fotbal, Uniunii Asociațiilor Europene de Fotbal, Organizației Internaționale a Muncii și Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului.

 

Ultima actualizare: 24 noiembrie 2022
Aviz juridic - Politica de confidențialitate