Предложение за обща резолюция - RC-B9-0057/2023Предложение за обща резолюция
RC-B9-0057/2023

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението на журналистите в Мароко, и по-специално случая на Омар Ради

18.1.2023 - (2023/2506(RSP))

съгласно член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от Правилника на дейността
вместо следните предложения за резолюция:
B9‑0057/2023 (The Left)
B9‑0061/2023 (Renew)
B9‑0065/2023 (Verts/ALE)
B9‑0071/2023 (S&D)
B9‑0073/2023 (ECR)

Педру Маркеш, Тейс Рьотен, Евин Инсир
от името на групата S&D
Георгиос Кирцос, Петрас Аущревичюс, Хосе Рамон Бауса Диас, Каталин Чех, Влад Георге, Клемен Грошел, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Хавиер Нарт, Урмас Пает, Драгош Пъслару, Мария Сорая Родригес Рамос, Михал Шимечка, Николае Щефънуца, Рамона Стругариу, Хилде Вотманс
от името на групата Renew
Тинеке Стрик
от името на групата Verts/ALE
Анна Фотига, Карол Карски, Асита Канко, Ангел Джамбазки, Анна Залевска, Елжбета Крук, Адам Белан, Карло Фиданца, Богдан Жонца, Елжбета Рафалска, Ришард Чарнецки, Витолд Ян Вашчиковски
от името на групата ECR
Мигел Урбан Креспо
от името на групата The Left
Фабио Масимо Касталдо


Процедура : 2023/2506(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B9-0057/2023
Внесени текстове :
RC-B9-0057/2023
Гласувания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно положението на журналистите в Мароко, и по-специално случая на Омар Ради

(2023/2506(RSP))

 

Европейският парламент,

 като взе предвид член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че независимият разследващ журналист Омар Ради, който отрази протестите на „Хирак“ и скандали с корупция в държавата, е задържан от юли 2020 г. и осъден на шест години лишаване от свобода по изфабрикувани обвинения в шпионаж, както и по обвинения в изнасилване през юли 2021 г.; като има предвид, че присъдата му беше потвърдена след обжалване през март 2022 г.; като има предвид, че бяха нарушени многобройни гаранции за надлежно провеждане на съдебен процес, което направи съдебния процес несправедлив и пристрастен по своята същност; като има предвид, че тези нарушения включваха продължително предварително задържане от една година без основание и осуетяване на достъпа до неговото досие и двама ключови свидетели на защитата, които бяха възпрепятствани да се явят в съда; като има предвид, че г-н Ради обжалва пред Касационния съд; като има предвид, че той получи наградата „Репортери без граници“ за 2022 г. за свобода на печата;

Б. като има предвид, че журналистът Тауфик Буахрин е задържан от февруари 2018 г. и е осъден след обжалване през септември 2021 г. на 15 години лишаване от свобода за сексуални престъпления; като има предвид, че имаше сериозни нарушения на гаранциите за надлежно провеждане на съдебен процес в случая на Сулейман Райсуни, който през февруари 2022 г. получи присъда лишаване от свобода за срок от пет години за сексуални престъпления след несправедлив съдебен процес;

В. като има предвид, че положението със свободата на печата в Мароко непрекъснато се влошава, като спада до 135-то място в световния индекс за свобода на печата за 2022 г.; като има предвид, че редица журналисти, например Игнасио Кембреро, са били под цифрово наблюдение, били са сплашвани и подложени на съдебен тормоз и са осъдени на дълъг срок лишаване от свобода, например Маати Монджиб;

1. настоятелно призовава мароканските органи да зачитат свободата на изразяване и свободата на медиите, да гарантират на лишените от свобода журналисти, по-специално Омар Ради, Сулейман Райсуни и Тауфик Буахрин, справедлив съдебен процес с всички гаранции за неговото надлежно провеждане, да осигурят незабавното им временно освобождаване и да прекратят тормоза над всички журналисти, техните адвокати и семейства; настоятелно призовава органите да изпълнят своите международни задължения в областта на правата на човека в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Мароко;

2. решително осъжда злоупотребата с твърдения за сексуално насилие с цел възпиране на журналистите да изпълняват задълженията си; счита, че тази злоупотреба застрашава правата на жените;

3. изразява загриженост относно твърденията, че мароканските органи са се опитали да корумпират членове на Европейския парламент;

4. настоятелно призовава мароканските органи да прекратят наблюдението на журналисти, включително чрез шпионския софтуер Pegasus на групата NSO, и да приемат и прилагат законодателство за тяхната защита; настоятелно призовава държавите членки да спрат износа на технологии за наблюдение за Мароко в съответствие с Регламента относно изделията и технологиите с двойна употреба;

5. призовава за незабавното и безусловно освобождаване на финалиста на наградата „Сахаров“ за 2018 г. Насер Зефзафи; призовава за освобождаването на всички политически затворници; осъжда нарушенията на правата на мирни демонстранти и активисти на диаспората; изразява съжаление относно опорочените съдебни процеси и присъди на 43 демонстранти от „Хирак“, както и относно изтезанията им в затвора;

6. призовава ЕС и неговите държави членки да продължат да повдигат въпроса пред мароканските органи относно случаите на задържани журналисти и лица, лишени от свобода заради убежденията си, и да присъстват на техните съдебни процеси; призовава ЕС да използва влиянието си за конкретни подобрения на положението с правата на човека в Мароко;

7. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на съответните страни.

 

Последно осъвременяване: 18 януари 2023 г.
Правна информация - Политика за поверителност