Společný návrh usnesení - RC-B9-0057/2023Společný návrh usnesení
RC-B9-0057/2023

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o situaci novinářů v Maroku, zejména o případu Omara Rádího

18.1.2023 - (2023/2506(RSP))

předložený v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující tyto návrhy usnesení:
B9‑0057/2023 (The Left)
B9‑0061/2023 (Renew)
B9‑0065/2023 (Verts/ALE)
B9‑0071/2023 (S&D)
B9‑0073/2023 (ECR)

Pedro Marques, Thijs Reuten, Evin Incir
za skupinu S&D
Georgios Kyrtsos, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
za skupinu Renew
Tineke Strik
za skupinu Verts/ALE
Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Angel Dzhambazki, Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Carlo Fidanza, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski
za skupinu ECR
Miguel Urbán Crespo
za skupinu The Left
Fabio Massimo Castaldo


Postup : 2023/2506(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B9-0057/2023
Předložené texty :
RC-B9-0057/2023
Hlasování :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o situaci novinářů v Maroku, zejména o případu Omara Rádího

(2023/2506(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že nezávislý investigativní novinář Omar Rádí, který se zabýval protesty hnutí Hirák a skandály v souvislosti se státní korupcí, je od července 2020 zadržován a v červenci 2021 byl na základě vykonstruovaných obvinění ze špionáže a znásilnění odsouzen k šesti letům odnětí svobody; vzhledem k tomu, že jeho trest byl v březnu 2022 v rámci odvolacího řízení potvrzen; vzhledem k tomu, že došlo k porušení četných záruk řádného procesu, což vedlo k tomu, že soudní řízení bylo ze své podstaty nespravedlivé a předpojaté; vzhledem k tomu, že mezi uvedené porušování předpisů patří to, že se Omar Rádí bezdůvodně nacházel v prodloužené roční vyšetřovací vazbě a bylo mu zabráněno v přístupu k jeho spisu a ke dvěma klíčovým svědkům obhajoby, kteří se nemohli dostavit k soudu; vzhledem k tomu, že pan Rádí podal odvolání ke Kasačnímu soudu; vzhledem k tomu, že získal cenu organizace Reportéři bez hranic za svobodu tisku za rok 2022;

B. vzhledem k tomu, že novinář Taufík Búašrín je od února 2018 zadržován a v září 2021 byl v rámci odvolacího řízení odsouzen za sexuální trestné činy k 15 letům odnětí svobody; vzhledem k tomu, že v případě Sulajmána Rajsúního, kterému byl v únoru 2022 uložen v rámci nespravedlivého soudního řízení pětiletý trest odnětí svobody za sexuální trestné činy, došlo k závažnému porušení záruk řádného soudního řízení;

C. vzhledem k tomu, že v Maroku dochází k neustálému zhoršování svobody tisku, přičemž v rámci světového indexu svobody tisku za rok 2022 klesla tato země na 135. místo; vzhledem k tomu, že řada novinářů, např. Ignacio Cembrero, se nachází pod digitálním dohledem, je zastrašována a soudně obtěžována a někteří, např. Maatí Mundžib, byli odsouzeni k dlouhým trestům odnětí svobody;

1. naléhavě vyzývá marocké orgány, aby respektovaly svobodu projevu a sdělovacích prostředků, zaručily uvězněným novinářům, zejména Omaru Rádímu, Sulajmánu Rajsúnímu a Taufíku Búašrínovi, spravedlivý proces se všemi řádnými procesními zárukami, zajistily jejich okamžité předběžné propuštění a ukončily pronásledování všech novinářů, jejich právníků a rodin; naléhavě vyzývá marocké orgány, aby plnily v souladu s dohodou o přidružení mezi EU a Marokem své mezinárodní závazky v oblasti lidských práv;

2. důrazně odsuzuje zneužívání údajných sexuálních útoků s cílem odradit novináře od výkonu jejich povinností; domnívá se, že toto zneužívání ohrožuje práva žen;

3. je znepokojen tvrzeními, že se marocké orgány pokusily zkorumpovat poslance Evropského parlamentu;

4. naléhavě vyzývá marocké orgány, aby ukončily sledování novinářů, mj. prostřednictvím špionážního softwaru Pegasus společnosti NSO, a aby přijaly a uplatňovaly právní předpisy na jejich ochranu; naléhavě vyzývá členské státy, aby v souladu s nařízením o zboží dvojího užití zastavily vývoz sledovací techniky do Maroka;

5. vyzývá k okamžitému bezpodmínečnému propuštění finalisty Sacharovovy ceny za rok 2018 Násira Zafzáfího; vyzývá k propuštění všech politických vězňů; odsuzuje porušování práv pokojných demonstrantů a aktivistů z diaspory; vyjadřuje politování nad soudními procesy, které neproběhly řádně, nad odsouzením 43 protestujících z hnutí Hirák a nad jejich mučením ve vězení;

6. vyzývá EU a její členské státy, aby nadále upozorňovaly marocké orgány na případy zadržovaných novinářů a vězňů svědomí a účastnily se jejich soudních procesů; vyzývá EU, aby využila svého vlivu ke konkrétnímu zlepšení situace v oblasti lidských práv v Maroku;

7. pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto usnesení příslušným stranám.

 

Poslední aktualizace: 18. ledna 2023
Právní upozornění - Ochrana soukromí