Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B9-0106/2023Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B9-0106/2023

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o situaciji u pogledu bivšeg predsjednika Gruzije Mihaila Sakašvilija

13.2.2023 - (2023/2543(RSP))

podnesen u skladu s člankom 132. stavcima 2. i 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje sljedeće prijedloge rezolucija:
B9‑0106/2023 (S&D)
B9‑0109/2023 (Renew)
B9‑0112/2023 (PPE)
B9‑0114/2023 (Verts/ALE)
B9‑0117/2023 (ECR)

Miriam Lexmann, Michael Gahler, Rasa Juknevičienė, David McAllister, Andrius Kubilius, Vangelis Meimarakis, Paulo Rangel, Isabel Wiseler‑Lima, Vladimír Bilčík, Andrzej Halicki, Adam Jarubas, Andrey Kovatchev, David Lega, Antonio López‑Istúriz White, Lukas Mandl, Gabriel Mato, Radosław Sikorski, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Inese Vaidere, Alexander Alexandrov Yordanov, Milan Zver
u ime Kluba zastupnika PPE-a
Pedro Marques, Tonino Picula, Sven Mikser
u ime Kluba zastupnika S&D-a
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nicola Beer, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Nicolae Ştefănuță
u ime Kluba zastupnika Renew
Hannah Neumann, Markéta Gregorová
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Anna Fotyga, Jacek Saryusz‑Wolski, Eugen Jurzyca, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Patryk Jaki, Bert‑Jan Ruissen, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Mazurek, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Dominik Tarczyński, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk, Kosma Złotowski, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Beata Kempa, Hermann Tertsch, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Waldemar Tomaszewski
u ime Kluba zastupnika ECR-a
Fabio Massimo Castaldo


Postupak : 2023/2543(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B9-0106/2023
Podneseni tekstovi :
RC-B9-0106/2023
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta o situaciji u pogledu bivšeg predsjednika Gruzije Mihaila Sakašvilija

(2023/2543(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Gruziji, posebno Rezoluciju od 9. lipnja 2022. o kršenju slobode medija i sigurnosti novinara u Gruziji[1] i Rezoluciju od 14. prosinca 2022. o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Gruzije[2],

 uzimajući u obzir Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane[3], te odjeljak 1.4. kratkoročnih i srednjoročnih prioriteta utvrđenih u Preporuci br. 1/2022 Vijeća za pridruživanje EU-a i Gruzije od 16. kolovoza 2022. o Programu pridruživanja EU-a i Gruzije za razdoblje 2021. – 2027.[4],

 uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 17. lipnja 2022. naslovljenu „Mišljenje Komisije o zahtjevu Gruzije za članstvo u Europskoj uniji” (COM(2022)0407) i zaključke Europskog vijeća od 23. – 24. lipnja 2022. o zahtjevima Ukrajine, Republike Moldove i Gruzije za članstvo,

 uzimajući u obzir Europsku konvenciju o ljudskim pravima, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima i Konvenciju protiv mučenja i drugih oblika okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja,

 uzimajući u obzir Rezoluciju Opće skupštine UN-a 45/111 o osnovnim načelima postupanja sa zatvorenicima i Rezoluciju Opće skupštine UN-a 70/175 o standardnim minimalnim pravilima Ujedinjenih naroda za postupanje sa zatvorenicima,

 uzimajući u obzir Rezoluciju 2463(2022) Parlamentarne skupštine Vijeća Europe od 13. listopada 2022. naslovljenu „Daljnja eskalacija agresije Ruske Federacije na Ukrajinu”,

 uzimajući u obzir članak 132. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A. budući da je bivši gruzijski predsjednik Mihail Sakašvili pritvoren u listopadu 2021., kada se vratio u Gruziju nakon osam godina egzila;

B. budući da ga je 2018. gruzijski sud u odsutnosti osudio na zatvorsku kaznu u trajanju od šest godina na temelju optužbi za zlouporabu vlasti, što je Mihail Sakašvili odbacio kao politički motivirano; budući da mu se trenutačno sudi zbog dodatnih optužbi;

C. budući da je u studenome 2021. Sakašvili premješten u zatvorsku bolnicu nakon štrajka glađu i navoda o pogoršanju njegova zdravlja; budući da je u svibnju 2022. premješten u civilnu kliniku na zatvorski odjel nakon što su neovisni liječnici iznijeli mišljenje da mu se u suprotnom ne bi poboljšalo stanje; budući da se od tada njegovo zdravlje nastavilo pogoršavati, da je znatno smršavio i prema nedavnim medicinskim izvješćima još uvijek ne prima odgovarajuću skrb, što izaziva zabrinutost za njegov život;

D. budući da je u toksikološkom izvješću koje su 28. studenoga 2022. pripremili dr. David E. Smith i njegovi suradnici zaključeno da je ispitivanje uzoraka kose i noktiju Mihaila Sakašvilija pokazalo prisutnost teških metala i ostalih agensa te da mnogi patološki simptomi koje pokazuje Mihail Sakašvili upućuju na trovanje teškim metalima dok je bio u zatvoru, što doprinosi brzom slabljenju njegova zdravlja; budući da je u prosincu 2022. gruzijska nevladina organizacija protiv mučenja Empathy Centre objavila medicinsko izvješće o zdravstvenom stanju Mihaila Sakašvilija na temelju liječničkog pregleda koji je provela liječnička komisija od deset gruzijskih i šest međunarodnih stručnjaka; budući da je prema tom izvješću Mihailu Sakašviliju dijagnosticirano više od 20 poremećaja, od kojih je deset ozbiljnih, te da se u njemu navodi da je njegovo stanje nespojivo sa zatvorskom kaznom; budući da se u izvješću navodi da će neki uvjeti prouzročiti nepovratno pogoršanje zdravlja, smanjenje očekivanog životnog vijeka, pa čak i smrt ako Sakašvili ne dobije odgovarajuću zdravstvenu skrb;

E. budući da se prema mišljenju koje je gruzijski javni pravobranitelj podnio gradskom sudu u Tbilisiju zdravlje Mihaila Sakašvilija tijekom proteklih mjeseci dramatično pogoršalo, njegovo je stanje ocijenjeno kao teško te bi zbog toga trebao biti pušten na slobodu radi liječenja u skladu s člankom 283. gruzijskog Zakona o kaznenom postupku; budući da je 6. veljače 2022. sudac suda u Tbilisiju presudio protiv puštanja Mihaila Sakašvilija ili odgode njegove kazne zbog zdravstvenih razloga;

F. budući da je Mihail Sakašvili u više navrata tražio da ga se preseli u inozemstvo radi odgovarajućeg liječenja;

G. budući da su voditelj delegacije EU-a i voditelji misija država članica EU-a prisutnih u Gruziji na nekoliko sastanaka s gruzijskim vlastima izrazili zabrinutost zbog pogoršanja zdravlja Mihaila Sakašvilija i naglasili odgovornost gruzijskih tijela za zaštitu njegovih prava;

H. budući da su mnoge ključne gruzijske organizacije civilnog društva potpisale izjave u kojima pozivaju vladu da preuzme odgovornost za spašavanje života i zdravlja Mihaila Sakašvilija, kao što su izjava od 14. prosinca 2022. naslovljena „Vlada bi trebala snositi odgovornost za zdravstveno stanje Mihaila Sakašvilija” i izjava od 2. veljače 2023. o suđenju Mihailu Sakašviliju;

I. budući da su mnogi predstavnici međunarodne zajednice pozvali na trenutačno oslobađanje Mihaila Sakašvilija, uključujući Parlamentarnu skupštinu Vijeća Europe u Rezoluciji br. 2463 (2022);

J. budući da su gruzijske vlasti dosad odbile brojne javne pozive da se Mihail Sakašvili oslobodi i da mu se omogući liječenje u inozemstvu; budući da su gruzijske vlasti odbile zahtjeve zastupnika u Europskom parlamentu, međunarodnih stručnjaka, pa čak i gruzijskog javnog pravobranitelja za posjet Mihailu Sakašviliju u zatvoru; budući da su visoki dužnosnici gruzijske vladajuće stranke više puta dali neprihvatljive izjave o zdravstvenom stanju i situaciji bivšeg predsjednika Sakašvilija;

1. izražava ozbiljnu zabrinutost zbog pogoršanja zdravlja bivšeg predsjednika Mihaila Sakašvilija i dosadašnjeg neadekvatnog odgovora gruzijskih vlasti; smatra da je postupanje sa zatvorenicima, kao što je bivši predsjednik Mihail Sakašvili, ključan pokazatelj jasno izraženih europskih težnji gruzijske vlade i njezine predanosti europskim vrijednostima, uključujući status zemlje kandidatkinje za članstvo u EU-u;

2. ponavlja poziv gruzijskim vlastima da oslobode bivšeg predsjednika Mihaila Sakašvilija i da mu omoguće odgovarajuće liječenje u inozemstvu zbog humanitarnih razloga te kao način za smanjenje političke polarizacije; prima na znanje nedavnu izjavu gruzijske predsjednice u kojoj poziva sve strane da riješe slučaj Mihaila Sakašvilija kako bi se politika ponovno mogla usredotočiti na napredak zemlje u pogledu europskih reformi te predsjednicu poziva da iskoristi svoje ustavno pravo i pomiluje Sakašvilija;

3. podsjeća gruzijske vlasti da imaju odgovornost osigurati zdravlje i dobrobit bivšeg predsjednika, pružiti mu odgovarajuće liječenje i poštovati njegova temeljna prava i osobno dostojanstvo u skladu s gruzijskim ustavom i međunarodnim obvezama;

4. poziva Europsko viječe i Komisiju da se aktivnije uključe u oslobađanje bivšeg predsjednika Mihaila Sakašvilija te da se aktivnije angažiraju za to da mu se omogući odgovarajuće liječenje u inozemstvu;

5. ističe činjenicu da će kontinuirani neuspjeh u poboljšanju situacije bivšeg predsjednika Mihaila Sakašvilija dodatno štetiti ugledu Gruzije i otežati izglede te zemlje da postane kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji; smatra da bi smrt Mihaila Sakašvilija u pritvoru bila težak udarac za gruzijsku demokraciju i međunarodni ugled Gruzije;

6. ističe da u već polariziranoj političkoj klimi u Gruziji daljnji pritvor Mihaila Sakašvilija samo produbljuje jaz između vlade i oporbe te narušava povjerenje javnosti u demokratske institucije;

7. naglašava da slučaj Mihaila Sakašvilija dodatno naglašava važnost provedbe istinske reforme pravosudnog sustava;

8. poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje i Komisiju da nastave sustavno pratiti sudske rasprave u vezi s Mihailom Sakašvilijem, i one o optužbama protiv njega i one o njegovu zahtjevu da ga se transferira u inozemstvo;

9. nalaže svojoj predsjednici da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjedniku Komisije/Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica, Vijeću Europe, Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju te predsjednici, vladi i parlamentu Gruzije.

Posljednje ažuriranje: 14. veljače 2023.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti