Propunere comună de rezoluţie - RC-B9-0123/2023Propunere comună de rezoluţie
RC-B9-0123/2023

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la împlinirea unui an de la începutul invaziei și al războiului de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei

15.2.2023 - (2023/2558(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură
în locul următoarelor propuneri de rezoluție:
B9‑0126/2023 (Renew)
B9‑0131/2023 (Verts/ALE)
B9‑0132/2023 (PPE)
B9‑0134/2023 (ECR)
B9‑0139/2023 (S&D)

Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Siegfried Mureşan, Jerzy Buzek, Isabel Wiseler‑Lima, Traian Băsescu, Vasile Blaga, Vladimír Bilčík, Ioan‑Rareş Bogdan, Daniel Buda, Cristian‑Silviu Buşoi, Peter van Dalen, Gheorghe Falcă, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López‑Istúriz White, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra Maldeikienė, Marian‑Jean Marinescu, Gabriel Mato, Liudas Mažylis, Dace Melbārde, Francisco José Millán Mon, Dan‑Ştefan Motreanu, Gheorghe‑Vlad Nistor, Janina Ochojska, Radosław Sikorski, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Inese Vaidere, Tom Vandenkendelaere, Javier Zarzalejos, Milan Zver, Ewa Kopacz
în numele Grupului PPE
Pedro Marques, Tonino Picula, Włodzimierz Cimoszewicz, Raphaël Glucksmann, Sven Mikser, Thijs Reuten, Juozas Olekas, Pina Picierno, Dan Nica, Maria Grapini, Rovana Plumb, Victor Negrescu
în numele Grupului S&D
Petras Auštrevičius, Nathalie Loiseau, José Ramón Bauzá Díaz, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
în numele Grupului Renew
Viola von Cramon‑Taubadel, Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE
Anna Fotyga, Eugen Jurzyca, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Beata Mazurek, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Roberts Zīle, Witold Jan Waszczykowski, Joachim Stanisław Brudziński, Dominik Tarczyński, Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Jacek Saryusz‑Wolski, Beata Szydło, Angel Dzhambazki, Hermann Tertsch
în numele Grupului ECR
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig


Procedură : 2023/2558(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B9-0123/2023
Texte depuse :
RC-B9-0123/2023
Dezbateri :
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la împlinirea unui an de la începutul invaziei și al războiului de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei

(2023/2558(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Ucraina și la Rusia, în special de la escaladarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei în februarie 2022,

 având în vedere Acordul de asociere între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte[1], semnat în 2014 și zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare care îl însoțește,

 având în vedere Carta ONU, Convențiile de la Haga, Convențiile de la Geneva și protocoalele adiționale la acestea, precum și Statutul de la Roma privind Curtea Penală Internațională,

 având în vedere cererea Ucrainei de aderare la UE din 28 februarie 2022 și acordarea ulterioară a statutului de țară candidată de către Consiliul European la 23 iunie 2022, pe baza unei evaluări pozitive din partea Comisiei și în concordanță cu opiniile exprimate de Parlamentul European,

 având în vedere declarația comună publicată în urma celei de a 24-a reuniuni la nivel înalt UE-Ucraina din 3 februarie 2023,

 având în vedere concluziile Consiliului European din 9 februarie 2023,

 având în vedere discursul președintelui Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, cu ocazia vizitei sale din 9 februarie 2023 la Parlament,

 având în vedere articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Rusia desfășoară, începând cu 24 februarie 2022, un război ilegal, neprovocat și nejustificat de agresiune împotriva Ucrainei; întrucât acest război de agresiune constituie o încălcare evidentă și flagrantă a Cartei ONU și a principiilor fundamentale ale dreptului internațional; întrucât Ucraina a suferit de pe urma agresiunii Rusiei de la izbucnirea protestelor în noiembrie 2013 împotriva deciziei președintelui de atunci de a suspenda semnarea Acordului de asociere UE-Ucraina; întrucât acțiunile Rusiei în Ucraina din ultimul an continuă să amenințe pacea și securitatea în Europa și în întreaga lume;

B. întrucât forțele Rusiei au desfășurat atacuri fără discriminare împotriva zonelor rezidențiale și a infrastructurii civile; întrucât mii de civili, inclusiv sute de copii, au fost deja uciși și mult mai mulți au fost torturați, hărțuiți, agresați sexual, răpiți sau strămutați cu forța; întrucât acest comportament inuman al forțelor ruse și al intermediarilor lor încalcă flagrant dreptul internațional umanitar; întrucât la 30 septembrie 2022 Rusia a declarat unilateral anexarea regiunilor ucrainene Donețk, Herson, Luhansk și Zaporijia, pe care le-a ocupat parțial, pe lângă anexarea anterioară a peninsulei Crimeea; întrucât încercarea Rusiei de a epura din punct de vedere etnic părți ocupate din Ucraina a inclus atrocități în masă; întrucât Rusia urmărește să distrugă identitatea națională a Ucrainei și să elimine cultura și statalitatea ucrainene;

C. întrucât milioane de ucraineni au fost strămutați în interiorul și în afara Ucrainei, fugind din calea agresiunii ruse; întrucât agresiunea continuă a Rusiei împotriva Ucrainei va forța tot mai mulți oameni să își părăsească locuințele; întrucât crimele de război comise de Rusia vor crea o generație de copii ucraineni traumatizați, iar milioane de civili și militari ucraineni vor avea nevoie de tratament pentru suferințe psihice, depresie, anxietate și tulburări de stres posttraumatic;

D. întrucât, în urma eliberării teritoriilor ucrainene, au fost descoperite dovezi copleșitoare de încălcări structurale și larg răspândite ale drepturilor omului și de crime de război comise de forțele ruse și de intermediarii acestora, cum ar fi execuții sumare și înmormântări în gropi comune, violuri și alte forme de violență sexuală, tortură, utilizarea civililor ca scuturi umane, strămutarea forțată a civililor (inclusiv a copiilor) în Rusia, distrugerea ecosistemelor, utilizarea armelor explozive cu efecte pe suprafețe largi, inclusiv a munițiilor ilegale cu dispersie în zone dens populate, precum și distrugerea deliberată a infrastructurii civile, inclusiv a spitalelor, caselor de locuit și a școlilor;

E. întrucât femeile și fetele sunt extrem de expuse riscurilor în timpul crizelor umanitare și în timpul strămutărilor, deoarece continuă să fie în mod disproporționat victime ale violenței de gen;

F. întrucât blocada impusă de Rusia în ultimul an exporturilor de cereale din Ucraina a creat un risc de foamete pentru multe milioane de oameni din interiorul și din afara Ucrainei, ceea ce face ca această situație să semene cu Holodomor;

G. întrucât războiul de agresiune al Rusiei demonstrează atitudinea sa colonială față de vecinii săi; întrucât, atât timp cât Rusia va rămâne un stat imperial, aceasta va continua să acționeze pentru a reprezenta o amenințare cu agresiunea omniprezentă pe continentul european; întrucât numeroși actori internaționali au recunoscut Rusia ca sponsor de stat al terorismului și ca stat care utilizează mijloace teroriste, situație care ar trebui să fie urmată acum de măsuri concrete;

H. întrucât Ucraina este în prezent un candidat recunoscut la aderarea la Uniunea Europeană și a primit un sprijin masiv în toate domeniile din partea UE, inclusiv un sprijin militar fără precedent; întrucât, din februarie 2022, sprijinul total promis Ucrainei de către UE, statele sale membre și instituțiile financiare europene se ridică la cel puțin 67 de miliarde EUR, sumă care include asistența militară;

I. întrucât războiul de agresiune al Rusiei este cea mai mare înfruntare militară de pe continentul european de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și reflectă conflictul din ce în ce mai mare dintre autoritarism și democrație,

1. își reafirmă solidaritatea de neclintit cu poporul ucrainean și conducerea sa și sprijinul pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute pe plan internațional;

2. condamnă din nou în modul cel mai ferm războiul de agresiune ilegal, neprovocat și nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei, precum și implicarea regimului din Belarus; solicită ca Rusia și forțele sale aliate să înceteze toate acțiunile militare, în special atacurile împotriva zonelor rezidențiale și a infrastructurii civile, și ca Rusia să-și retragă toate forțele militare, mercenarii și echipamentele militare de pe întregul teritoriu recunoscut la nivel internațional al Ucrainei, să pună capăt deportărilor forțate ale civililor ucraineni și să-i elibereze pe toți ucrainenii din închisori;

3. omagiază poporul curajos al Ucrainei, laureat pe bună dreptate al Premiului Saharov pentru libertatea de gândire în 2023, care își apără cu vitejie țara, suveranitatea, independența și integritatea teritorială, apărând totodată libertatea, democrația, statul de drept și valorile europene împotriva unui regim brutal care urmărește să submineze democrația noastră și să slăbească și să divizeze Uniunea noastră;

4. transmite sincere condoleanțe familiilor și prietenilor apărătorilor curajoși care și-au sacrificat viața în apărarea Ucrainei, a poporului său, a libertății și a democrației; solicită un sprijin continuu și sporit din partea UE și a statelor sale membre pentru tratamentul și refacerea apărătorilor răniți din Ucraina;

5. își afirmă hotărârea de a contribui la menținerea spiritului de reziliență și a încrederii poporului ucrainean într-un viitor mai bun, în care pacea să domnească în Ucraina și Europa, în care nicio parte a teritoriului ucrainean să nu fie ocupată de Rusia și niciun cetățean ucrainean sau de altă origine să nu se simtă amenințat sau atacat pentru că dorește să trăiască în pace, siguranță și prosperitate, cu respectarea valorilor și principiilor europene;

6. salută solidaritatea manifestată de cetățenii UE, societatea civilă, statele membre și UE însăși față de Ucraina și de poporul său; sprijină prelungirea continuă a Directivei privind protecția temporară[2] pentru persoanele care fug din Ucraina ca urmare a războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei;

7. consideră că rezultatul războiului și poziția adoptată de comunitatea internațională vor juca un rol crucial în derularea acțiunilor viitoare ale altor regimuri autoritare, care urmăresc atent desfășurarea războiului;

8. subliniază că principalul obiectiv al Ucrainei este să câștige războiul împotriva Rusiei, adică să fie capabilă să alunge de pe teritoriul recunoscut la nivel internațional al Ucrainei toate forțele Rusiei, pe reprezentanții și aliații săi; consideră că acest obiectiv poate fi atins numai prin furnizarea continuă, susținută și în creștere constantă a tuturor tipurilor de arme către Ucraina, fără excepție;

9. solicită Rusiei să înceteze definitiv acțiunile prin care încalcă sau amenință suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei și a altor țări vecine; evidențiază că agresiunea Rusiei nu se limitează la Ucraina, ci are un impact negativ asupra securității și economiei tuturor țărilor din Parteneriatul estic al UE, în special asupra Republicii Moldova, care se confruntă în mod constant cu șantajul politic rus, amenințări la adresa securității și provocări menite să destabilizeze guvernul și să submineze democrația, ceea ce poate să deturneze țara de la calea sa europeană; ia act de declarația recentă a președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, despre riscul unei lovituri de stat în țară; invită UE și statele sale membre să sprijine în continuare Republica Moldova, întrucât vulnerabilitățile sale ar putea slăbi rezistența Ucrainei și ar putea afecta securitatea Europei; invită UE și statele sale membre să promoveze solidaritatea și cooperarea în cadrul Parteneriatului estic al UE, folosind toate resursele necesare pentru a răspunde în mod adecvat amenințărilor emergente și pentru a asigura stabilitatea și prosperitatea regiunii;

10. subliniază că președintele Putin, alți lideri ruși și aliații lor belaruși care au planificat războiul și au dat ordinele necesare de a începe acest război de agresiune împotriva Ucrainei trebuie trași la răspundere pentru crima de agresiune pe care au comis-o;

11. își reiterează apelul adresat Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) și statelor membre de a sprijini tragerea la răspundere pentru crimele comise în timpul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, în special crima de agresiune, crimele de război, crimele împotriva umanității și presupusul genocid; își reiterează, prin urmare, apelul adresat Comisiei, VP/ÎR și statelor membre de a colabora cu Ucraina și comunitatea internațională în vederea înființării unui tribunal special pentru anchetarea și urmărirea penală a crimei de agresiune comise împotriva Ucrainei de liderii Rusiei și de aliații acestora;

12. invită VP/ÎR, Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și statele membre, împreună cu serviciile diplomatice ale acestora, să își continue colaborarea cât mai strânsă și mai intensă posibil cu partenerii internaționali pentru a întări unitatea comunității internaționale în condamnarea și contracararea războiului de agresiune al Rusiei și în stabilirea răspunderii pentru crimele de război, crimele împotriva umanității și crima de agresiune; își reiterează sprijinul deplin pentru activitatea Curții Penale Internaționale care vizează eliminarea impunității în cazul autorilor celor mai grave crime ce afectează comunitatea internațională;

13. condamnă în termenii cei mai fermi cu putință recurgerea la violența sexuală și la violența de gen ca armă de război și subliniază că aceste fapte constituie crime de război; invită UE și țările-gazdă ale femeilor și fetelor care au fugit din Ucraina să garanteze accesul la servicii de sănătate sexuală și reproductivă și la drepturile aferente, în special la contracepția de urgență, inclusiv pentru victimele violurilor, și să sprijine acordarea acestor servicii în Ucraina;

14. subliniază că trebuie să se acorde în continuare ajutor umanitar Ucrainei, precum și să se răspundă nevoilor milioanelor de persoane strămutate din Ucraina și pe teritoriul acesteia, în special ale celor care aparțin grupurilor vulnerabile; reiterează faptul că relocarea forțată continuă și deportarea în Rusia a copiilor ucraineni, inclusiv a celor din centrele de plasament pentru copii, și adopția forțată a acestora de către familii ruse încalcă dreptul ucrainean și dreptul internațional; subliniază că transferul forțat al copiilor dintr-un grup în alt grup reprezintă o infracțiune de genocid, în conformitate cu articolul II din Convenția pentru prevenirea și reprimarea crimei de genocid; invită, în acest sens, comunitatea internațională să sprijine eforturile autorităților ucrainene de a colecta, documenta și păstra dovezi ale încălcărilor drepturilor omului comise în timpul războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei;

15. salută și sprijină pe deplin declarația președintelui Zelenski din discursul său adresat Parlamentului European, în care a afirmat că „Aceasta este Europa noastră. Acestea sunt regulile noastre. Acesta este modul nostru de viață, iar pentru Ucraina este un drum către acasă”; își reafirmă angajamentul față de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană; solicită din nou o interacțiune inovatoare, complementară și flexibilă între activitatea actuală de aplicare a Acordului de asociere în vigoare și procesul de negociere a aderării, permițând astfel integrarea treptată a Ucrainei în piața unică a UE și în programele sectoriale, inclusiv accesul la fondurile UE în domeniile respective, astfel încât cetățenii ucraineni să poată beneficia de avantajele aderării pe tot parcursul procesului și nu numai după finalizarea acestuia;

16. subliniază că războiul de agresiune al Rusiei a schimbat fundamental situația geopolitică din Europa, ceea ce face necesare decizii politice, de securitate și financiare îndrăznețe, curajoase și cuprinzătoare din partea UE; își reafirmă, în acest context, sprijinul pentru decizia Consiliului European de a acorda Ucrainei statutul de țară candidată la UE; invită Ucraina, Comisia și Consiliul să depună eforturi în vederea începerii negocierilor de aderare în acest an; consideră că aderarea Ucrainei la UE reprezintă o investiție geostrategică într-o Europă unită și puternică și că astfel UE dă dovadă de leadership, determinare și viziune;

17. salută decizia Consiliului European de a acorda Ucrainei statutul de țară candidată la UE; subliniază că aderarea la UE trebuie să aibă loc în conformitate cu articolul 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană, fiind condiționată de respectarea procedurilor aplicabile și de îndeplinirea criteriilor stabilite, în special a așa-numitelor criterii de la Copenhaga pentru aderarea la UE, și rămâne un proces bazat pe merite, care necesită adoptarea și aplicarea reformelor corespunzătoare, în special în ceea ce privește democrația, statul de drept, drepturile omului, principiile economiei de piață și punerea în aplicare a acquis-ului UE; invită guvernul ucrainean să consolideze în continuare autonomia locală, o reformă care a beneficiat de o susținere națională și internațională semnificativă, și să integreze succesul reformei de descentralizare în arhitectura generală a proceselor de refacere, redresare și reconstrucție din Ucraina;

18. își reafirmă sprijinul pentru acordarea de ajutor militar Ucrainei atât timp cât este necesar; recunoaște eforturile depuse de statele membre în ceea ce privește acordarea, iar de către VP/ÎR în coordonarea, sprijinului militar care să-i permită Ucrainei să își exercite dreptul legitim de a se apăra împotriva războiului de agresiune al Rusiei; își reiterează apelul adresat statelor membre de a-și majora și accelera totuși în mod substanțial sprijinul militar, nu numai pentru a permite Ucrainei să se apere împotriva atacurilor ruse, ci și pentru a-i permite să redobândească controlul deplin asupra întregului său teritoriu recunoscut la nivel internațional; invită statele membre, SUA, Regatul Unit și Canada să își îndeplinească rapid promisiunile privind furnizarea de tancuri moderne Ucrainei; subliniază importanța menținerii unei coordonări strânse și a unității între aliații Ucrainei în ceea ce privește analiza solicitărilor esențiale ale autorităților ucrainene privind armamentul greu și sistemele avansate de apărare aeriană; solicită să se analizeze serios dotarea Ucrainei cu avioane de luptă occidentale, elicoptere și sisteme adecvate de rachete, precum și creșterea substanțială a livrărilor de muniții;

19. invită Consiliul să își mențină politica de sancțiuni împotriva Rusiei și Belarusului, monitorizând, revizuind și îmbunătățind totodată eficacitatea și impactul acesteia; solicită Comisiei și statelor membre să asigure punerea în aplicare rapidă și respectarea strictă a tuturor sancțiunilor; invită Consiliul să adopte cel de-al 10-lea pachet de sancțiuni până la sfârșitul lunii februarie 2023, să extindă în mod substanțial anvergura sancțiunilor, în special a celor ce vizează economia și sectorul energetic, prin interzicerea importurilor de combustibili fosili, uraniu și diamante din Rusia și a celor ce vizează persoane și entități, precum și să aplice sancțiuni tuturor persoanelor asociate cu așa-numitul Grup Wagner și cu alte grupări armate, miliții și mercenari finanțați de Rusia, inclusiv celor care sunt active pe teritoriile ocupate ale Ucrainei; invită toate statele membre să rămână unite în răspunsul dat războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și invită toate țările candidate și posibile candidate pentru aderarea la UE să se alinieze la politica de sancțiuni a UE;

20. solicită Comisiei o evaluare a impactului referitoare la eficacitatea sancțiunilor asupra efortului de război al Rusiei și la eludarea sancțiunilor; reamintește că încălcarea măsurilor restrictive a fost adăugată pe lista UE a infracțiunilor;

21. este profund îngrijorat de rapoartele potrivit cărora mai multe țări terțe colaborează cu Rusia pentru a o ajuta să eludeze sancțiunile, inclusiv de rapoartele potrivit cărora Iranul și Coreea de Nord au furnizat în permanență echipamente militare Rusiei și companiile chineze de stat din sectorul apărării trimit în Rusia echipamente cu dublă utilizare, echipamente de navigație, tehnologie de bruiaj și piese pentru avioanele de luptă și de rapoartele privind activitățile clandestine cu tancurile petroliere; solicită Comisiei să garanteze că importurile din țări terțe, cum ar fi Azerbaidjanul, nu sunt folosite pentru mascarea gazelor rusești supuse sancțiunilor; solicită UE, statelor membre și aliaților lor să consolideze eficacitatea sancțiunilor deja impuse, să ia măsuri urgente pentru a bloca orice încercare de eludare a acestor sancțiuni și să lucreze la un mecanism de sancțiuni secundare care să elimine eventualele lacune; condamnă țările care ajută Rusia să evite efectele sancțiunilor impuse și solicită UE să urmărească penal cu rigurozitate întreprinderile, asociațiile sau persoanele care participă la eludarea sancțiunilor;

22. invită Comisia și colegiuitorii să finalizeze regimul juridic care permite confiscarea activelor rusești înghețate de UE și utilizarea lor pentru a remedia diferitele consecințe ale agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv reconstrucția țării și despăgubirea victimelor agresiunii Rusiei; își afirmă cu tărie convingerea că, după încheierea războiului, Rusia trebuie să fie obligată să plătească despăgubirile care-i vor fi impuse pentru a aduce o contribuție substanțială la reconstrucția Ucrainei;

23. condamnă din nou decizia recentă a Comitetului Internațional Olimpic (CIO) de a permite sportivilor ruși și belaruși să concureze la calificările pentru Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 sub un drapel neutru, fapt ce contravine izolării multidimensionale a acestor țări și va fi folosit de ambele regimuri în scopuri propagandistice; invită statele membre și comunitatea internațională să exercite presiuni asupra CIO ca să renunțe la această decizie, care discreditează lumea internațională a sportului și să adopte o poziție similară celor adoptate în alte evenimente sportive, culturale sau științifice;

24. invită UE și statele sale membre să sprijine în mod activ eforturile diplomatice depuse de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), care a propus crearea unei zone de protecție în materie de siguranță și securitate nucleară în jurul centralei nucleare de la Zaporijia din Ucraina; subliniază importanța menținerii integrității infrastructurilor și a asigurării unui acces facil la siturile nucleare pentru delegația AIEA; solicită instituțiilor UE și statelor membre să interzică companiei Rosatom să își continue investițiile în infrastructura critică din UE și să pună capăt tuturor activităților sale din UE;

25. solicită instituțiilor UE să ofere reprezentanților aleși și funcționarilor ucraineni mai multe posibilități de a studia activitatea instituțiilor UE și de a le observa funcționarea; solicită inițierea de proceduri pentru înființarea Academiei de Administrație Publică a Parteneriatului estic;

26. face apel la UE și statele sale membre să depună eforturi în mod strategic și activ pentru a combate amenințările hibride și pentru a preveni ingerințele Rusiei în procesele politice, electorale și în alte procese democratice ale Ucrainei și ale UE, în special actele ostile care vizează manipularea opiniei publice și subminarea integrării europene; invită UE și statele sale membre să întărească reziliența împotriva dezinformării și a campaniilor destabilizatoare menite să submineze procesele democratice și să creeze diviziuni în Ucraina și în UE și să elimine lacunele, garantând că societățile de radiodifuziune și canalele de televiziune europene nu furnizează servicii niciunui canal de televiziune rusesc sancționat și nici nu contribuie la difuzarea materialelor rusești care dezinformează;

27. invită Adunarea Generală a ONU să mențină pe agenda sa războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și invită partenerii UE din întreaga lume să continue să ofere sprijin politic și umanitar Ucrainei, deoarece aceasta își apără independența, suveranitatea și integritatea teritorială; invită SEAE și statele membre să își intensifice colaborarea cu liderii mondiali din alte regiuni în ceea ce privește sprijinul pentru Ucraina și să intensifice presiunea internațională asupra regimului rus;

28. își exprimă recunoștința față de țările care au dat dovadă de unitate, solidaritate și sprijin fără precedent față de Ucraina din primele momente ale războiului și continuă să facă acest lucru;

29. își exprimă solidaritatea și sprijinul față de persoanele curajoase din Rusia și Belarus care protestează împotriva războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei;

30. încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, președintelui, Guvernului și Radei Supreme a Ucrainei, Organizației Națiunilor Unite, Comitetului Internațional Olimpic, precum și autorităților din Rusia și Belarus.

Ultima actualizare: 15 februarie 2023
Aviz juridic - Politica de confidențialitate