Предложение за обща резолюция - RC-B9-0171/2023/REV1Предложение за обща резолюция
RC-B9-0171/2023/REV1

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно неотдавнашните атаки срещу свободата на изразяване на мнение и свободата на сдружаване и срещу синдикални организации, и по-специално случаят с журналиста Нуредин Бутар

15.3.2023 - (2023/2588(RSP))

съгласно член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от Правилника за дейността
вместо следните предложения за резолюция:
B9‑0171/2023 (The Left)
B9‑0173/2023 (Verts/ALE)
B9‑0179/2023 (Renew)
B9‑0182/2023 (PPE)
B9‑0183/2023 (S&D)
B9‑0185/2023 (ECR)

Желяна Зовко, Михаел Галер, Изабел Визелер Лима, Дейвид Макалистър, Антонио Лопес Истурис Уайт, Иван Щефанец, Петер Полак, Михаела Шойдрова, Владимир Билчик, Вангелис Меймаракис, Стелиос Кимбуропулос, Кшищоф Хетман, Томаш Здеховски, Давид Лега, Еуджен Томак, Сандра Калниете, Инесе Вайдере‑‑
от името на групата PPE
Педру Маркеш, Матяж Немец, Агнес Йонгериус, Тейс Рьотен
от името на групата S&D
Ян Кристоф Йотен, Петрас Аущревичюс, Никола Бер, Дита Харанзова, Оливие Шастел, Каталин Чех, Влад Дан Георге, Бернар Гета, Свеня Хан, Карин Карлсбро, Мориц Кьорнер, Карен Мелкиор, Хавиер Нарт, Фредерик Рийс, Михал Шимечка, Рамона Стругариу, Хилде Вотманс‑
от името на групата Renew
Мунир Сатури
от името на групата Verts/ALE
Анна Елжбета Фотига, Карол Карски, Ангел Джамбазки, Асита Канко, Елжбета Крук, Богдан Жонца, Адам Белан, Йоахим Станислав Бруджински, Елжбета Рафалска, Ришард Чарнецки, Витолд Ян Вашчиковски
от името на групата ECR
Еманюел Морел
от името на групата The Left
Фабио Масимо Касталдо


Процедура : 2023/2588(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B9-0171/2023
Внесени текстове :
RC-B9-0171/2023
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно неотдавнашните атаки срещу свободата на изразяване на мнение и свободата на сдружаване и срещу синдикални организации, и по-специално случаят с журналиста Нуредин Бутар

(2023/2588(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че президентът Каис Сайед управлява самолично от 25 юли 2021 г. насам, като освободи правителството, разпусна парламента, суспендира Конституцията от 2014 г., разпусна Независимия върховен орган за изборите, Висшия съдебен съвет, всички общински съвети и освободи 57 съдии;

Б. като има предвид, че на 13 февруари 2023 г. звената за борба с тероризма арестуваха журналиста Нуредин Бутар, директор на най-голямата независима радиостанция в Тунис, по политически причини и въз основа на неоснователни твърдения, наред с дузина представители на опозицията, включително Хайма Иса, Исам Чеби, Гази Чауачи, Хаям Турки и Джаухар Бен Мбарек; като има предвид, че военен съд осъди журналиста Салах Атия на три месеца лишаване от свобода, а съд за борба с тероризма осъди журналиста Халифа Гасми на една година затвор; като има предвид, че на 24 февруари полицията нахлу в централата на вестник „OneTN“; като има предвид, че арестуваните журналисти бяха обявени за „терористи“ и „предатели“;

В. като има предвид, че редица президентски укази подкопаха демократичните институции, права и свободи, включително Декрет-закон № 54 относно киберпрестъпността, налагащ петгодишни присъди лишаване от свобода за разпространяване на фалшиви новини;

Г. като има предвид, че мигрантите от Субсахарска Африка бяха невярно обвинени в стремеж към демографско изместване на тунизийците и впоследствие бяха нападнати;

Д. като има предвид, че представителят на синдикатите Анис Кааби беше арестуван на 31 януари, над 36 профсъюзни дейци бяха преследвани за това, че са стачкували, генералният секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC) Естер Линч беше експулсирана от Тунис на 23 февруари 2023 г., а на синдикатите от шест държави от ЕС беше отказано влизане в страната;

Е. като има предвид, че според твърденията законопроектът за НПО предвижда „предварително одобрение от правителството на НПО и одобрение от Централната банка на чуждестранно финансиране;

1. настоятелно призовава тунизийските органи незабавно да освободят Нуредин Бутар и всички произволно задържани лица, включително журналисти, съдии, адвокати, политически активисти и профсъюзни дейци като Анис Кааби и да зачитат свободата на изразяване и сдружаване и правата на работниците в съответствие с конституцията на Тунис и международните договори;

2. изразява дълбока загриженост във връзка с авторитарното движение на президента Сайед и инструментализирането от негова страна на тежкото социално-икономическо положение на Тунис с цел обръщане на историческия демократичен преход в страната; поради това призовава за прекратяване на продължаващите репресии срещу гражданското общество;

3. настоятелно призовава органите незабавно да възстановят на длъжност съдиите, произволно освободени от длъжност, да отменят всички мерки, които подкопават независимостта на съдебната власт, и да прекратят използването на военни съдилища за наказателно преследване на цивилни лица; изразява съжаление относно отказа на органите да изпълнят решението на административния съд за възстановяване на длъжност на 49 съдии;

4. настоятелно призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и държавите членки да осъдят публично рязкото влошаване на положението с правата на човека; подчертава, че специалните програми на ЕС за подкрепа на министерството на правосъдието и министерството на вътрешните работи следва да бъдат спрени; призовава делегацията на ЕС и държавите членки да наблюдават и да присъстват на политически процеси и да участват в редовен диалог с гражданското общество;

5. припомня, че запазването на представителните институции е от основно значение за развитието на страната; изразява дълбока загриженост във връзка със законопроекта за НПО; подчертава значението на приобщаващия национален диалог и свободното и силно гражданско общество, включително Четворката за национален диалог, спечелила Нобеловата награда, по-специално Тунизийския общ съюз на труда (UGTT);

6. решително осъжда расистките изказвания на президента Сайед срещу мигрантите от Субсахарска Африка и последвалите нападения срещу тях; призовава органите да спазват международното и националното законодателство, по-специално Закон 50-2018 срещу расовата дискриминация;

7. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на съответните страни.

 

Последно осъвременяване: 15 март 2023 г.
Правна информация - Политика за поверителност