Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B9-0171/2023/REV1Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B9-0171/2023/REV1

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις στην ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ιδίως την υπόθεση του δημοσιογράφου Νουρεντίν Μπουτάρ, στην Τυνησία

15.3.2023 - (2023/2588(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:
B9‑0171/2023 (The Left)
B9‑0173/2023 (Verts/ALE)
B9‑0179/2023 (Renew)
B9‑0182/2023 (PPE)
B9‑0183/2023 (S&D)
B9‑0185/2023 (ECR)

Željana Zovko, Michael Gahler, Isabel Wiseler‑Lima, David McAllister, Antonio López‑Istúriz White, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, David Lega, Eugen Tomac, Sandra Kalniete, Inese Vaidere
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Pedro Marques, Matjaž Nemec, Agnes Jongerius, Thijs Reuten
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Jan‑Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Karen Melchior, Javier Nart, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Anna Fotyga, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Emmanuel Maurel
εξ ονόματος της Ομάδας The Left
Fabio Massimo Castaldo


Διαδικασία : 2023/2588(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B9-0171/2023
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B9-0171/2023
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις στην ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ιδίως την υπόθεση του δημοσιογράφου Νουρεντίν Μπουτάρ, στην Τυνησία

(2023/2588(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Saied κυβερνά μόνος του από τις 25 Ιουλίου 2021, αφού απέλυσε την κυβέρνηση, διέλυσε τη Βουλή, κατέλυσε το Σύνταγμα του 2014, διέλυσε την Ανεξάρτητη Ανώτατη Αρχή Εκλογών, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και όλα τα δημοτικά συμβούλια και απέλυσε 57 δικαστές·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Φεβρουαρίου 2023, αντιτρομοκρατικές μονάδες συνέλαβαν τον δημοσιογράφο Νουρεντίν Μπουτάρ, διευθυντή του μεγαλύτερου ανεξάρτητου ραδιοφωνικού σταθμού της Τυνησίας, για πολιτικά υποκινούμενους λόγους και με αβάσιμους ισχυρισμούς, παράλληλα με δώδεκα φωνές της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένων των Chaima Issa, Issam Chebbi, Ghazi Chaouachi, Khayam Turki και Jaouhar Ben Mbarek· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα στρατιωτικό δικαστήριο καταδίκασε τον δημοσιογράφο Salah Attia σε τρίμηνη φυλάκιση και ένα αντιτρομοκρατικό δικαστήριο καταδίκασε τον δημοσιογράφο Khalifa Gasmi σε ποινή φυλάκισης ενός έτους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 24 Φεβρουαρίου, η αστυνομία εισέβαλε στα γραφεία της εφημερίδας OneTN· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συλληφθέντες δημοσιογράφοι χαρακτηρίστηκαν «τρομοκράτες» και «προδότες»·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα προεδρικά διατάγματα έχουν υπονομεύσει τους δημοκρατικούς θεσμούς, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένου του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 54 για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, το οποίο επιβάλλει πενταετείς ποινές φυλάκισης για τη διάδοση ψευδών ειδήσεων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μετανάστες από την υποσαχάρια Αφρική έχουν κατηγορηθεί ψευδώς ότι επιδίωξαν να αντικαταστήσουν δημογραφικά τους Τυνήσιους και στη συνέχεια δέχθηκαν επίθεση·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνδικαλιστικός εκπρόσωπος Anis Kaabi συνελήφθη στις 31 Ιανουαρίου, πάνω από 36 συνδικαλιστές διώχθηκαν για απεργία, η Γενική Γραμματέας της ΕΣΣΟ Esther Lynch απελάθηκε από την Τυνησία στις 23 Φεβρουαρίου 2023, ενώ απαγορεύτηκε η είσοδος σε συνδικάτα έξι χωρών της ΕΕ·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομοσχέδιο για τις ΜΚΟ φέρεται να προβλέπει «προηγούμενη κυβερνητική έγκριση των ΜΚΟ και έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας για ξένη χρηματοδότηση»·

1. καλεί τις αρχές της Τυνησίας να απελευθερώσουν αμέσως τον Νουρεντίν Μπουτάρ και όλους όσοι κρατούνται αυθαίρετα, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων, δικαστών, δικηγόρων, πολιτικών ακτιβιστών και συνδικαλιστών όπως ο Anis Kaabi, καθώς και να σεβαστούν την ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι και τα δικαιώματα των εργαζομένων, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Τυνησίας και τις διεθνείς συνθήκες·

2. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την αυταρχική διολίσθηση του Προέδρου Saied και την εργαλειοποίηση της δεινής κοινωνικοοικονομικής κατάστασης της Τυνησίας για την αντιστροφή της ιστορικής δημοκρατικής μετάβασης της χώρας· ζητεί, επομένης, να δοθεί τέλος στη συνεχιζόμενη καταστολή της κοινωνίας των πολιτών·

3. καλεί τις αρχές να επαναφέρουν αμέσως τους δικαστές που απολύθηκαν αυθαίρετα, να αντιστρέψουν όλα τα μέτρα που υπονομεύουν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και να τερματίσουν τη χρήση στρατιωτικών δικαστηρίων για τη δίωξη πολιτών· εκφράζει τη λύπη του για την άρνηση των αρχών να συμμορφωθούν με την εντολή του διοικητικού δικαστηρίου για επαναφορά 49 δικαστών·

4. καλεί τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και τα κράτη μέλη να καταγγείλουν δημοσίως την έντονη επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να ανασταλούν ειδικά προγράμματα στήριξης της ΕΕ προς τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Εσωτερικών· καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν και να παρίστανται σε πολιτικές δίκες, καθώς και να συμμετέχουν σε τακτικό διάλογο με την κοινωνία των πολιτών·

5. υπενθυμίζει ότι η διατήρηση αντιπροσωπευτικών θεσμών είναι θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξη της χώρας· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το νομοσχέδιο για τις ΜΚΟ· υπογραμμίζει τη σημασία ενός εθνικού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς και μιας ελεύθερης και ισχυρής κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένου του βραβευμένου με Νόμπελ Κουαρτέτου Εθνικού Διαλόγου, ιδίως του UGTT·

6. καταδικάζει απερίφραστα τον ρατσιστικό λόγο του Προέδρου Saied κατά των μεταναστών από την υποσαχάρια Αφρική και τις επακόλουθες επιθέσεις· καλεί τις αρχές να συμμορφωθούν με το διεθνές και το εθνικό δίκαιο, ιδίως με τον νόμο 50-2018 κατά των φυλετικών διακρίσεων·

7. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαρτίου 2023
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου