Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B9-0171/2023/REV1Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B9-0171/2023/REV1

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o nedavnim napadima u Tunisu na slobodu izražavanja i udruživanja te sindikate, osobito slučaj novinara Noureddinea Boutara

15.3.2023 - (2023/2588(RSP))

podnesen u skladu s člankom 144. stavkom 5. i člankom 132. stavkom 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje sljedeće prijedloge rezolucija:
B9‑0171/2023 (The Left)
B9‑0173/2023 (Verts/ALE)
B9‑0179/2023 (Renew)
B9‑0182/2023 (PPE)
B9‑0183/2023 (S&D)
B9‑0185/2023 (ECR)

Željana Zovko, Michael Gahler, Isabel Wiseler‑Lima, David McAllister, Antonio López‑Istúriz White, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, David Lega, Eugen Tomac, Sandra Kalniete, Inese Vaidere
u ime Kluba zastupnika PPE-a
Pedro Marques, Matjaž Nemec, Agnes Jongerius, Thijs Reuten
u ime Kluba zastupnika S&D-a
Jan‑Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Karen Melchior, Javier Nart, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
u ime Kluba zastupnika Renew
Mounir Satouri
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Anna Fotyga, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski
u ime Kluba zastupnika ECR-a
Emmanuel Maurel
u ime Kluba zastupnika The Left
Fabio Massimo Castaldo


Postupak : 2023/2588(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B9-0171/2023
Podneseni tekstovi :
RC-B9-0171/2023
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta o nedavnim napadima u Tunisu na slobodu izražavanja i udruživanja te sindikate, osobito slučaj novinara Noureddinea Boutara

(2023/2588(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir članak 144. stavak 5. i članak 132. stavak 4. Poslovnika,

A. budući da od 25. srpnja 2021. predsjednik Saied vlada sam, te je razriješio vladu, raspustio Skupštinu, ukinuo Ustav iz 2014., razriješio neovisno visoko izborno tijelo, visoko sudbeno vijeće, sva općinska vijeća i 57 sudaca;

B. budući da su 13. veljače 2023. protuterorističke jedinice uhitile novinara Noureddinea Boutara, direktora najveće neovisne radijske postaje u Tunisu, na osnovi politički motiviranih i neutemeljenih optužbi, zajedno s desetak pripadnika oporbe, među kojima su Chaima Issa, Issam Chebbi, Ghazi Chaouachi, Khayam Turki i Jaouhar Ben Mbarek; budući da je vojni sud novinara Salaha Attiju osudio na tri mjeseca zatvora, a protuteroristički sud novinara Khalifa Gasmiju na godinu dana zatvora; budući da je 24. veljače policija pretresla prostore novina OneTN; budući da su uhićeni novinari obilježeni kao „teroristi” i „izdajice”;

C. budući da su brojni predsjednički dekreti ugrozili demokratske institucije, prava i slobode, uključujući Uredbu sa zakonskom snagom br. 54 o kibernetičkom kriminalu, kojom se predviđaju petogodišnje zatvorske kazne za širenje lažnih vijesti;

D. budući da su migranti iz supsaharskih zemalja meta napada zbog lažnih optužbi za pokušaje demografske zamjene Tunižana;

E. budući da je sindikalni predstavnik Anis Kaabi uhićen 31. siječnja, da je više od 36 sindikalista kazneno gonjeno zbog štrajka, da je glavna tajnica Europske konfederacije sindikata (ETUC) Esther Lynch 23. veljače 2023. protjerana iz Tunisa, a sindikatima iz šest zemalja EU-a zabranjen je ulazak;

F. budući da bi prema Zakonu o nevladinim organizacijama navodno vlada morala prethodno odobriti nevladine organizacije, a za inozemno financiranje bilo bi potrebno odobrenje središnje banke;

1. apelira na tuniske vlasti da smjesta oslobode Noureddinea Boutara i sve ostale koji su proizvoljno pritvoreni, uključujući novinare, suce, odvjetnike, političke aktiviste i sindikaliste kao što je Anis Kaabi, te da poštuju slobodu izražavanja i udruživanja te prava radnika, u skladu s tuniskim Ustavom i međunarodnim ugovorima;

2. duboko je zabrinut zbog autoritarnog zaokreta predsjednika Saieda i njegove instrumentalizacije teške socioekonomske situacije u Tunisu kako bi se preokrenula povijesna demokratska tranzicija zemlje; stoga poziva na okončanje trenutačne represije nad civilnim društvom;

3. apelira na vlasti da smjesta na položaje vrate suce koji su proizvoljno razriješeni dužnosti, ukinu sve mjere kojima se ugrožava neovisnost sudstva i okončaju upotrebu vojnih sudova za kazneni progon civila; žali zbog toga što su vlasti odbile postupiti u skladu s rješenjem upravnog suda o ponovnom imenovanju 49 sudaca;

4. apelira na potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i države članice da javno osude naglo pogoršanje stanja ljudskih prava; naglašava da bi trebalo suspendirati posebne programe potpore EU-a ministarstvima pravosuđa i unutarnjih poslova; poziva delegaciju EU-a i države članice da prate politička suđenja i prisustvuju na njima te da se uključe u redoviti dijalog s civilnim društvom;

5. podsjeća da je očuvanje predstavničkih institucija ključno za razvoj zemlje; izražava duboku zabrinutost zbog Zakona o nevladinim organizacijama; naglašava važnost uključivog nacionalnog dijaloga te slobodnog i snažnog civilnog društva, uključujući Kvartet za nacionalni dijalog koji je dobio Nobelovu nagradu, te osobito Opći savez sindikata Tunisa (UGTT);

6. oštro osuđuje rasističke izjave predsjednika Saieda protiv supsaharskih migranata i napade koji su uslijedili; poziva vlasti da poštuju međunarodne i nacionalne zakone, posebno zakon 50 – 2018. protiv rasne diskriminacije;

7. nalaže svojoj predsjednici da ovu Rezoluciju proslijedi relevantnim stranama.

 

 

Posljednje ažuriranje: 16. ožujka 2023.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti