Közös állásfoglalási indítvány - RC-B9-0171/2023/REV1Közös állásfoglalási indítvány
RC-B9-0171/2023/REV1

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a véleménynyilvánítás és az egyesülés szabadsága, valamint a szakszervezetek elleni közelmúltbeli tunéziai támadásokról, különösen Núreddín Bútár újságíró ügyéről

15.3.2023 - (2023/2588(RSP))

az eljárási szabályzat 144. cikkének (5) bekezdése és 132. cikkének (4) bekezdése alapján
amely a következő állásfoglalási indítványok helyébe lép:
B9‑0171/2023 (The Left)
B9‑0173/2023 (Verts/ALE)
B9‑0179/2023 (Renew)
B9‑0182/2023 (PPE)
B9‑0183/2023 (S&D)
B9‑0185/2023 (ECR)

Željana Zovko, Michael Gahler, Isabel Wiseler‑Lima, David McAllister, Antonio López‑Istúriz White, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, David Lega, Eugen Tomac, Sandra Kalniete, Inese Vaidere
a PPE képviselőcsoport nevében
Pedro Marques, Matjaž Nemec, Agnes Jongerius, Thijs Reuten
az S&D képviselőcsoport nevében
Jan‑Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Karen Melchior, Javier Nart, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
a Renew képviselőcsoport nevében
Mounir Satouri
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Anna Fotyga, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski
az ECR képviselőcsoport nevében
Emmanuel Maurel
a Baloldal képviselőcsoport nevében
Fabio Massimo Castaldo


Eljárás : 2023/2588(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B9-0171/2023
Előterjesztett szövegek :
RC-B9-0171/2023
Viták :
Elfogadott szövegek :

Az Európai Parlament állásfoglalása a véleménynyilvánítás és az egyesülés szabadsága, valamint a szakszervezetek elleni közelmúltbeli tunéziai támadásokról, különösen Núreddín Bútár újságíró ügyéről

(2023/2588(RSP))

Az Európai Parlament,

 tekintettel eljárási szabályzata 144. cikkének (5) bekezdésére és 132. cikkének (4) bekezdésére,

A. mivel Szaíd elnök 2021. július 25. óta egyedül dönt, miután feloszlatta a kormányt, a nemzetgyűlést, hatályon kívül helyezte a 2014. évi alkotmányt, feloszlatta a független választási főhatóságot, a Bírói Főtanácsot, valamennyi önkormányzati tanácsot és menesztett 57 bírót;

B. mivel 2023. február 13-án terrorelhárítási egységek politikai indokok és megalapozatlan állítások alapján letartóztatták Núreddín Bútár újságírót, Tunézia legnagyobb független rádióállomásának igazgatóját, valamint egy tucat ellenzéki hangot, köztük Sajmá Íszát, Iszám as-Sábbit, Gázi as-Savásit, Hajjám at-Turkit és Dzsauhar Ben Mubáreket; mivel egy katonai bíróság három hónap börtönbüntetésre ítélte Szaláh Atíja újságírót, egy terrorizmusellenes bíróság pedig egy év börtönbüntetésre ítélte Kalifa al-Kászimi újságírót; mivel február 24-én a rendőrség házkutatást tartott az OneTN napilapnál; mivel a letartóztatott újságírókat „terroristáknak” és „hazaárulóknak” bélyegezték;

C. mivel számos elnöki rendelet aláássa a demokratikus intézményeket, jogokat és szabadságjogokat, többek között a számítástechnikai bűnözésről szóló 54. sz. törvényerejű rendeletet, amely álhírek terjesztésére öt év börtönbüntetést szab ki;

D. mivel a szubszaharai migránsokat hamisan azzal vádolták meg, hogy demográfiailag fel akarják váltani a tunéziaiakat, majd pedig megtámadták őket;

E. mivel Anísz Kaabi szakszervezeti képviselőt január 31-én letartóztatták, több mint 36 szakszervezeti tag ellen vádat emeltek, az Európai Szakszervezetek Szövetsége (ESZSZ) főtitkárát, Esther Lynch-et 2023. február 23-án kiutasították Tunéziából, és hat uniós ország szakszervezeteitől megtagadták a belépést;

F. mivel a nem kormányzati szervezetekről szóló törvénytervezet állítólag előírja a nem kormányzati szervezetek előzetes kormányzati jóváhagyását és a központi bank jóváhagyását a külföldi finanszírozáshoz;

1. sürgeti a tunéziai hatóságokat, hogy haladéktalanul engedjék szabadon Núreddín Bútárt és az összes önkényesen fogva tartott személyt, köztük újságírókat, bírákat, ügyvédeket, politikai aktivistákat és szakszervezeti tagokat, például Anísz Kaabit, és tartsák tiszteletben a véleménynyilvánítás és az egyesülés szabadságát, valamint a munkavállalók jogait, összhangban Tunézia alkotmányával és a nemzetközi szerződésekkel;

2. mély aggodalmát fejezi ki Szaíd elnök önkényuralmi tendenciái miatt és mert Tunézia szörnyű társadalmi-gazdasági helyzetét eszközként használja fel ahhoz, hogy visszafordítsa az ország történelmi jelentőségű demokratikus átalakulását; kéri ezért, hogy vessenek véget a civil társadalommal szembeni folyamatos kemény fellépésnek;

3. sürgeti a hatóságokat, hogy haladéktalanul helyezzék vissza pozíciójukba az önkényesen menesztett bírákat, vonják vissza az igazságszolgáltatás függetlenségét aláásó valamennyi intézkedést, és vessenek véget annak. hogy a katonai bíróságokat polgári személyek bíróság elé állítására használják; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a hatóságok nem tettek eleget a 49 bíró pozíciójukba való visszahelyezésére vonatkozó közigazgatási bírósági végzésnek;

4. sürgeti a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét és a tagállamokat, hogy nyilvánosan ítéljék el az emberi jogi helyzet jelentős romlását; hangsúlyozza, hogy az igazságügyi és belügyminisztériumnak nyújtott egyedi uniós támogatási programokat fel kell függeszteni; felhívja az uniós küldöttséget és a tagállamokat, hogy kövessék nyomon a politikai tárgyalásokat és vegyenek részt azokon, valamint folytassanak rendszeres párbeszédet a civil társadalommal;

5. emlékeztet arra, hogy a képviseleti intézmények megőrzése alapvető fontosságú az ország fejlődése szempontjából; mély aggodalmának ad hangot a nem kormányzati szervezetekről szóló jogszabály miatt; hangsúlyozza az inkluzív nemzeti párbeszéd, valamint a szabad és erős civil társadalom fontosságát, beleértve a Nobel-díjjal kitüntetett nemzeti párbeszéd kvartettet, különösen a Tunéziai Általános Munkásszakszervezetet, az UGTT-t;

6. határozottan elítéli Szaíd elnöknek a szubszaharai migránsok elleni rasszista megnyilvánulásait és az azt követő támadásokat; felhívja a hatóságokat, hogy tartsák be a nemzetközi és nemzeti jogszabályokat, különösen a faji megkülönböztetés elleni 50–2018. sz. törvényt;

7. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az érintett feleknek.

 

Utolsó frissítés: 2023. március 16.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat