Propunere comună de rezoluţie - RC-B9-0171/2023/REV1Propunere comună de rezoluţie
RC-B9-0171/2023/REV1

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la atacurile recente din Tunisia împotriva libertății de exprimare și de asociere și împotriva sindicatelor, în special cazul jurnalistului Noureddine Boutar

15.3.2023 - (2023/2588(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 144 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul următoarelor propuneri de rezoluție:
B9‑0171/2023 (The Left)
B9‑0173/2023 (Verts/ALE)
B9‑0179/2023 (Renew)
B9‑0182/2023 (PPE)
B9‑0183/2023 (S&D)
B9‑0185/2023 (ECR)

Željana Zovko, Michael Gahler, Isabel Wiseler‑Lima, David McAllister, Antonio López‑Istúriz White, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, David Lega, Eugen Tomac, Sandra Kalniete, Inese Vaidere
în numele Grupului PPE
Pedro Marques, Matjaž Nemec, Agnes Jongerius, Thijs Reuten
în numele Grupului S&D
Jan‑Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Karen Melchior, Javier Nart, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
în numele Grupului Renew
Mounir Satouri
în numele Grupului Verts/ALE
Anna Fotyga, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski
în numele Grupului ECR
Emmanuel Maurel
în numele Grupului The Left
Fabio Massimo Castaldo


Procedură : 2023/2588(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B9-0171/2023
Texte depuse :
RC-B9-0171/2023
Dezbateri :
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la atacurile recente din Tunisia împotriva libertății de exprimare și de asociere și împotriva sindicatelor, în special cazul jurnalistului Noureddine Boutar

(2023/2588(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere articolul 144 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât președintele Saied se află singur la conducere din 25 iulie 2021 și a destituit guvernul, a dizolvat Adunarea, Constituția din 2014, Înalta Autoritate Independentă pentru Alegeri, Consiliul Superior al Magistraturii, toate consiliile municipale și a destituit 57 de judecători;

B. întrucât, la 13 februarie 2023, unitățile de combatere a terorismului l-au arestat pe jurnalistul Noureddine Boutar, directorul celui mai mare post de radio independent din Tunisia, din motive politice și pe baza unor acuzații nefondate, alături de douăsprezece voci ale opoziției, printre care se numără Chaima Issa, Issam Chebbi, Ghazi Chaouachi, Khayam Turki și Jaouhar Ben Mbarek; întrucât un tribunal militar l-a condamnat pe jurnalistul Salah Attia la trei luni de închisoare, iar un tribunal de combatere a terorismului l-a condamnat pe jurnalistul Khalifa Gasmi la un an de închisoare; întrucât, la 24 februarie, poliția a efectuat o razie la sediul ziarului OneTN; întrucât jurnaliștii arestați au fost catalogați drept „teroriști” și „trădători”;

C. întrucât o serie de decrete prezidențiale au subminat instituțiile, drepturile și libertățile democratice, inclusiv Decretul-lege nr. 54 privind criminalitatea informatică, care impune pedepse cu închisoarea de cinci ani pentru răspândirea de știri false;

D. întrucât migranții subsaharieni au fost acuzați în mod fals că au încercat să-i înlocuiască la nivel demografic pe tunisieni și au fost ulterior atacați;

E. întrucât reprezentantul sindical Anis Kaabi a fost arestat la 31 ianuarie, peste 36 de sindicaliști au fost urmăriți penal pentru grevă, secretara generală a CES, Esther Lynch, a fost expulzată din Tunisia la 23 februarie 2023, iar sindicatelor din șase țări ale UE li s-a refuzat intrarea în țară;

F. întrucât se presupune că proiectul de lege privind ONG-urile prevede „aprobarea prealabilă de către guvern a ONG-urilor și aprobarea de către Banca Centrală a finanțării străine,

1. îndeamnă autoritățile tunisiene să îl elibereze imediat pe Noureddine Boutar și pe toate celelalte persoane reținute în mod arbitrar, printre care se numără jurnaliști, judecători, avocați, activiști politici și sindicaliști precum Anis Kaabi, și să respecte libertatea de exprimare și de asociere și drepturile lucrătorilor, în conformitate cu Constituția Tunisiei și cu tratatele internaționale;

2. este profund îngrijorat de deriva autoritară a președintelui Saied și de instrumentalizarea de către acesta a situației socioeconomice dezastruoase a Tunisiei pentru a submina tranziția democratică istorică a țării; solicită, prin urmare, să se pună capăt represiunii în curs împotriva societății civile;

3. îndeamnă autoritățile să-i reinstituie imediat pe judecătorii care au fost destituiți în mod arbitrar, să anuleze toate măsurile care subminează independența sistemului judiciar și să pună capăt utilizării instanțelor militare pentru urmărirea penală a civililor; regretă refuzul autorităților de a respecta ordinul instanței administrative de a reinstitui 49 de judecători;

4. solicită insistent Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și statelor membre să denunțe public deteriorarea profundă a situației drepturilor omului; subliniază că programele speciale de sprijin ale UE pentru ministerele justiției și afacerilor interne ar trebui suspendate; invită delegația UE și statele membre să monitorizeze procesele politice și să participe la ele și să desfășoare un dialog periodic cu societatea civilă;

5. reamintește că menținerea instituțiilor reprezentative este fundamentală pentru dezvoltarea țării; își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu proiectul de lege privind ONG-urile; subliniază importanța unui dialog național incluziv și a unei societăți civile libere și puternice, inclusiv a Cvartetului pentru dialog național, câștigător al Premiului Nobel, în special a UGTT;

6. condamnă cu fermitate discursul rasist al președintelui Saied împotriva migranților subsaharieni și atacurile ulterioare; invită autoritățile să respecte legislația internațională și națională, în special legea 50-2018 împotriva discriminării rasiale;

7. încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta rezoluție părților pertinente.

 

Ultima actualizare: 15 martie 2023
Aviz juridic - Politica de confidențialitate