Predlog skupne resolucije - RC-B9-0171/2023/REV1Predlog skupne resolucije
RC-B9-0171/2023/REV1

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE o Tuniziji in nedavnih napadih na svobodo izražanja, združevanja in sindikatov, predvsem primer novinarja Nuredina Butarja

15.3.2023 - (2023/2588(RSP))

v skladu s členoma 144(5) in 132(4) Poslovnika,
ki nadomesti naslednje predloge resolucij:
B9‑0171/2023 (The Left)
B9‑0173/2023 (Verts/ALE)
B9‑0179/2023 (Renew)
B9‑0182/2023 (PPE)
B9‑0183/2023 (S&D)
B9‑0185/2023 (ECR)

Željana Zovko, Michael Gahler, Isabel Wiseler‑Lima, David McAllister, Antonio López‑Istúriz White, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, David Lega, Eugen Tomac, Sandra Kalniete, Inese Vaidere
v imenu skupine PPE
Pedro Marques, Matjaž Nemec, Agnes Jongerius, Thijs Reuten
v imenu skupine S&D
Jan‑Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Karen Melchior, Javier Nart, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
v imenu skupine Renew
Mounir Satouri
v imenu skupine Verts/ALE
Anna Fotyga, Karol Karski, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski
v imenu skupine ECR
Emmanuel Maurel
v imenu skupine The Left
Fabio Massimo Castaldo


Postopek : 2023/2588(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B9-0171/2023
Predložena besedila :
RC-B9-0171/2023
Razprave :
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o Tuniziji in nedavnih napadih na svobodo izražanja, združevanja in sindikatov, predvsem primer novinarja Nuredina Butarja

(2023/2588(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju členov 144(5) in 132(4) Poslovnika,

A. ker predsednik Said od 25. julija 2021 državo vodi sam, saj je razpustil vlado in državno skupščino, ukinil ustavo iz leta 2014, neodvisno vrhovno volilno komisijo, visoki sodni svet, vse občinske svete in odstavil 57 sodnikov;

B. ker so protiteroristične enote 13. februarja 2023 na podlagi politično motiviranih in neutemeljenih obtožb aretirale novinarja Nuredina Butarja, direktorja največje neodvisne radijske postaje v Tuniziji, skupaj z deseterico predstavnikov opozicije, med katerimi so Šejma Isa, Isam Šebi, Ghazi Šavaši, Khajam Turki in Džavhar Ben Mbarek; ker je vojaško sodišče novinarja Salaha Atijo obsodilo na tri mesece zapora, protiteroristično sodišče pa je novinarja Khalifa Kasmija obsodilo na eno leto zapora; ker je policija 24. februarja preiskala prostore časopisa OneTN; ker so aretirane novinarje označili za teroriste in izdajalce;

C. ker več predsedniških odlokov spodkopava demokratične institucije, pravice in svoboščine, vključno z zakonskim odlokom št. 54 o kibernetski kriminaliteti, ki za širjenje lažnih novic predvideva petletno zaporno kazen;

D. ker so podsaharski migranti tarča napadov zaradi lažnih obtožb, da želijo spremeniti sestavo prebivalstva in nadomestiti Tunizijce;

E. ker je bil 31. januarja aretiran sindikalni predstavnik Anis Kabi, več kot 36 sindikalistov pa je bilo zaradi stavkanja sodno preganjanih, 23. februarja 2023 je bila iz Tunizije izgnana generalna sekretarka Evropske konfederacije sindikatov Esther Lynch, sindikatom iz šestih držav EU pa je bil zavrnjen vstop v državo;

F. ker naj bi zakon o nevladnih organizacijah določal, da jih mora predhodno odobriti vlada, financiranje iz tujine pa mora odobriti centralna banka;

1. poziva tunizijske oblasti, naj nemudoma izpustijo Nuredina Butarja in vse druge, ki so bili samovoljno pridržani, tako novinarji, sodniki, odvetniki, politični aktivisti in sindikalisti, kot je Anis Kabi, ter naj spoštujejo svobodo izražanja in združevanja ter pravice delavcev, kot določajo tunizijska ustava in mednarodne pogodbe;

2. je globoko zaskrbljen zaradi avtoritarnih teženj predsednika Saida in njegovega izkoriščanja težkih socialno-ekonomskih razmer v Tuniziji, da bi zaustavil zgodovinsko demokratično tranzicijo države; zato poziva k ustavitvi stalnega zatiranja civilne družbe;

3. poziva oblasti, naj nemudoma vrnejo položaj sodnikom, ki so bili samovoljno razrešeni, razveljavijo vse ukrepe, ki ogrožajo neodvisnost sodstva, in prenehajo uporabljati vojaška sodišča za pregon civilistov; obžaluje, da oblasti niso upoštevale odločbe upravnega sodišča, naj vrnejo položaj 49 sodnikom;

4. poziva podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter države članice, naj javno obsodijo hudo poslabšanje razmer na področju človekovih pravic; poudarja, da bi bilo treba prekiniti posebne podporne programe EU za ministrstvi za pravosodje in notranje zadeve; poziva delegacijo EU in države članice, naj spremljajo politična sojenja in vzpostavijo redni dialog s civilno družbo;

5. opozarja, da je ohranitev predstavniških institucij bistvena za razvoj te države; izraža globoko zaskrbljenost zaradi zakona o nevladnih organizacijah; poudarja pomen vključujočega nacionalnega dialoga ter svobodne in močne civilne družbe, vključno z Nobelovimi nagrajenci, četverico za narodni dialog, zlasti s Tunizijskim delavskim sindikatom (UGTT);

6. ostro obsoja rasistične izjave predsednika Saida o migrantih iz podsaharske Afrike in napade, ki so bili posledica teh izjav; poziva oblasti, naj spoštujejo mednarodno in nacionalno zakonodajo, zlasti zakon št. 50-2018 proti rasni diskriminaciji;

7. naroči svoji predsednici, naj to resolucijo posreduje ustreznim stranem.

 

Zadnja posodobitev: 16. marec 2023
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov