Предложение за обща резолюция - RC-B9-0253/2024Предложение за обща резолюция
RC-B9-0253/2024

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно недемократичните избори за президент в Русия и неправомерното им провеждане в окупираните територии

24.4.2024 - (2024/2665(RSP))

внесено съгласно член 132, параграфи 2 и 4 от Правилника на дейността
вместо следните предложения за резолюция:
B9‑0253/2024 (S&D)
B9‑0255/2024 (Verts/ALE)
B9‑0256/2024 (Renew)
B9‑0259/2024 (ECR)
B9‑0260/2024 (PPE)

Михаел Галер, Андрюс Кубилюс, Раса Юкнявичиене, Дейвид Макалистър, Владимир Билчик, Сандра Калниете, Андрей Ковачев
от името на групата PPE
Педру Маркеш, Тонино Пицула, Еро Хейнелуома
от името на групата S&D
Бернар Гета, Хосе Рамон Бауса Диас, Фабио Масимо Касталдо, Влад Дан Георге, Михаел Каух, Мориц Кьорнер, Натали Лоазо, Карен Мелкиор, Урмас Пает, Рамона Стругариу, Хилде Вотманс
от името на групата Renew
Сергей Лагодински
от името на групата Verts/ALE
Анна Елжбета Фотига, Ришард Чарнецки, Богдан Жонца, Елжбета Рафалска, Робертс Зиле, Витолд Ян Вашчиковски, Асита Канко, Анна Залевска, Ангел Джамбазки
от името на групата ECR


Процедура : 2024/2665(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B9-0253/2024
Внесени текстове :
RC-B9-0253/2024
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно недемократичните избори за президент в Русия и неправомерното им провеждане в окупираните територии

(2024/2665(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид своите предходни резолюции относно Русия и относно Украйна,

 като взе предвид Конституцията на Руската федерация, както и международните задължения в областта на правата на човека, с които Русия се е ангажирала като член на Съвета на Европа и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ),

 като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи,

 като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

 като взе предвид Документа от Копенхаген от 1990 г.,

 като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд,

 като взе предвид Резолюция ES-11/4 на Общото събрание на ООН от 12 октомври 2022 г., озаглавена „Териториалната цялост на Украйна: защита на принципите на Устава на Организацията на обединените нации“, и Резолюция 68/262 на Общото събрание на ООН от 27 март 2014 г., озаглавена „Териториалната цялост на Украйна“,

 като взе предвид изявлението от 17 юни 2023 г. на говорителя на Европейската служба за външна дейност относно намеренията за провеждане на „избори“ в окупираните територии на Украйна,

 като взе предвид изявлението от 29 януари 2024 г. на Бюрото на ОССЕ за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) относно решението на Руската федерация да не кани ОССЕ да наблюдава президентските избори в Русия,

 като взе предвид изявлението от 18 март 2024 г. на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от името на ЕС относно президентските избори в Русия и тяхната неприложимост на украинска територия,

 като взе предвид изявлението от 18 март 2024 г. на председателя на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Теодорос Рузопулос относно президентските „избори“ в Русия,

 като взе предвид доклада на специалния докладчик на ООН за положението с правата на човека в Руската федерация, Марияна Кацарова, от 15 септември 2023 г., озаглавен „Положението с правата на човека в Руската федерация“,

 като взе предвид Становище № 992/2020 от 23 март 2021 г. на Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия) относно конституционните изменения и процедурата за тяхното приемане в Руската федерация,

 като взе предвид Резолюция 2519 (2023) на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 13 октомври 2023 г., озаглавена „Проверката на легитимността и законността на изключението ad hominem от ограничението на броя на мандатите за действащия президент на Руската федерация“, и нейния доклад № 15827 от 22 септември 2023 г., озаглавен по същия начин, на който тя се основава,

 като взе предвид Резолюция 2540 (2024) на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 17 април 2024 г., озаглавена „Смъртта на Алексей Навални и необходимостта от противодействие на тоталитарния режим на Владимир Путин и неговата война срещу демокрацията“,

 като взе предвид доклада на Агенцията на Европейския съюз за основните права от 11 юли 2023 г., озаглавен „Закрила на защитниците на правата на човека, изложени на риск: влизане, престой и подкрепа в ЕС“,

 като взе предвид член 28 от Конвенцията на ООН за статута на лицата без гражданство,

 като взе предвид член 132, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

A. като има предвид, че всички държави, членуващи в ОССЕ, включително Руската федерация, са се споразумели, че волята на народа, изразена свободно и справедливо чрез истински и периодични избори, е в основата на авторитета и легитимността на правителството;

Б. като има предвид, че членуващите в ОССЕ държави са се ангажирали да спазват редица принципи, например определените в Документа от Копенхаген от 1990 г., за да се гарантира, наред с другото, че предизборните кампании могат да се провеждат в открита и справедлива атмосфера без насилие, сплашване или страх от отмъщение срещу кандидати, партии или гласоподаватели, както и за да се гарантира, че гласовете се подават чрез тайно гласуване и се преброяват и докладват честно;

В. като има предвид, че от 15 до 17 март 2024 г. в Русия се проведоха така наречени „президентски избори“ без политическа конкуренция и в силно ограничена среда на системни и тежки репресии и по време на незаконната агресивна война на Руската федерация срещу Украйна; като има предвид, че са налице сведения за сплашване на гласоподавателите, лишаване на гласоподавателите от правото им на глас, добавяне на бюлетини в избирателните урни, масово фалшифициране на протоколи от изборните секции и задържане на независими местни наблюдатели на избори; като има предвид, че Русия незаконно организира гласуване в окупираните украински територии Крим, Донецк, Херсон, Луганск и Запорожие, в някои случаи в контекст на насилие и заплахи от страна на въоръжени руски войници; като има предвид, че против волята на грузинските и молдовските органи Русия е организирала незаконно гласуване и в Абхазия, Южна Осетия и Приднестровието;

Г. като има предвид, че руските органи не поканиха ОССЕ/БДИПЧ да наблюдават изборите, което противоречи на ангажиментите и задълженията на Русия като държава, участваща в ОССЕ; като има предвид, че това бяха вторите поредни руски избори, проведени без безпристрастни и независими международни наблюдатели на избори в държавата;

Д. като има предвид, че Централната избирателна комисия на Руската федерация неоснователно отказа да регистрира като кандидати всички политици, критикуващи режима или агресивната война, включително някои, за които се твърди, че са събрали над 100 000 подписа, както е предвидено в националното законодателство;

Е. като има предвид, че Алексей Навални – най-влиятелната фигура на демократичната опозиция и лауреат на наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта за 2021 г. – беше убит в сибирска наказателна колония на 16 февруари 2024 г. – едва седмици преди така наречените „президентски избори“; като има предвид, че Навални излежаваше неоснователна, политически мотивирана присъда за лишаване от свобода; като има предвид, че цялата отговорност за неговата смърт се носи от руската държава, по-специално от нейния президент Владимир Путин;

Ж. като има предвид, че Конституцията на Русия от 1993 г. ограничи президентските мандати до два последователни мандата, но от 2000 г. Владимир Путин е на власт без прекъсване, като намира различни начини да заобиколи това ограничение; като има предвид, че фиктивният референдум от 2020 г. не може да се счита за валиден и беше проведен в нарушение на законите и международните ангажименти на Руската федерация; като има предвид, че подновеният президентски мандат на Владимир Путин се счита за противоконституционен от много експерти; като има предвид, че от 2022 г. насам режимът на Кремъл прилага различни ограничителни закони за наблюдение на изборите, като поддръжниците на опозиционните партии редовно са преследвани, задържани и често обвинявани – до голяма степен съгласно новия закон, приет през февруари 2024 г., който позволява конфискация на имущество и активи за всяко лице, критикуващо войната в Украйна;

З. като има предвид, че в продължение на десетилетия авторитарният режим в Русия провежда все по-измамни и абсурдни така наречени избори, за да осигури привидна демокрация и да продължи да концентрира цялата власт в ръцете на Владимир Путин; като има предвид, че правителството потиска всяко несъгласие с подкрепата на лоялни сили за сигурност, подчинена съдебна система, контролирана от държавата медийна среда, която гарантира постоянен поток от пропаганда и дезинформация, и законодателен орган, съставен от управляваща партия и манипулируеми опозиционни фракции;

И. като има предвид, че други кандидати, участващи в тези фиктивни избори, бяха представители на Комунистическата партия на Руската федерация, Нови народи и Либерално-демократическата партия на Русия и поради подкрепата си за войната в Украйна в момента те са обект на санкции от страна на ЕС и САЩ;

Й. като има предвид, че „изборната победа“ на Путин с 87% от гласовете – очевидно немислим процент при свободни и честни избори – почива на явно манипулиран резултат от избирателни секции в цялата страна от Адигеа до Ямало-Ненец; като има предвид, че това показва лекомислието, с което режимът на Путин манипулира изборите, за да се задържи на власт от 24 години насам;

К. като има предвид, че от началото на пълномащабното нашествие на Русия в Украйна през 2022 г. руските органи засилиха репресиите си срещу политическата опозиция, медиите, гражданското общество и ЛГБТИК общността, ограничавайки още повече правата и индивидуалните свободи, за да потушат несъгласието в държавата;

Л. като има предвид, че много руски гласоподаватели смело изразиха гнева и несъгласието си с режима на Кремъл и фарса, представен от него като избори, като участваха в прояви на съпротива в избирателните секции; като има предвид, че по обяд в последния ден от така наречените избори пред избирателните секции се събраха многобройни групи хора в подкрепа на демонстрацията „По пладне срещу Путин“, за която Алексей Навални също призова, преди да бъде убит в затвора, след като беше подложен на изтезания и нечовешко отношение;

М. като има предвид, че режимът на Кремъл унищожи цяло поколение руско гражданско общество, демократична политическа опозиция и правозащитни организации, включително „Мемориал“ и Московската хелзинкска група; като има предвид, че броят на политическите затворници в Русия, който се оценява на най-малко 1000 души, надвишава равнищата, наблюдавани дори в края на съветския период, и че се наблюдава значително увеличение на броя на лицата, задържани за критикуване на политиките на Путин, особено по отношение на войната в Украйна; като има предвид, че според Комитета за защита на журналистите Русия държи в затвора най-малко 22 журналисти;

Н. като има предвид, че ЕС често изразява своята категорична солидарност с всички дисиденти и с руския народ, които въпреки заплахата за свободата и живота си и натиска от страна на Кремъл и руските органи продължават да се борят за свобода, права на човека и демокрация; като има предвид, че ЕС е приел редица руски дисиденти и представители на медиите и гражданското общество, които бяха принудени да напуснат Русия, тъй като критиките им към правителството ги изложиха на значителен риск от репресии от страна на властите;

О. като има предвид, че специалният докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Руската федерация заключи, че в Русия вече няма безопасно пространство за граждански действия или политическа опозиция;

П. като има предвид, че в своето Становище № 992/2020 Венецианската комисия заключи, че бързината на подготовката на конституционните изменения от 2020 г. е очевидно неподходяща, че набързо приетите изменения на Конституцията на Русия през 2020 г. са укрепили непропорционално позицията на президента и че изключението ad hominem от ограничението на броя на мандатите за настоящите и предишните президенти противоречи на самата логика на приетото изменение, ограничаващо президентските мандати до два;

Р. като има предвид, че в своите резолюции 2519 (2023) и 2540 (2024), Парламентарната асамблея на Съвета на Европа призова европейските правителства да признаят нелигитимността на управлението на Владимир Путин след края на настоящия му президентски мандат и да прекратят всякакъв контакт с него, с изключение на тези с хуманитарни цели и за постигане на мир;

С. като има предвид, че в своята препоръка от 2021 г. относно насоката на развитие на политическите отношения между ЕС и Русия[1] Парламентът заключи, че конституционните промени, приети през юни 2020 г., са незаконни, като това направи и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа в своята резолюция 2519 (2023);

Т. като има предвид, че от 24 февруари 2022 г. насам Руската федерация води незаконна, непровокирана и неоправдана агресивна война срещу Украйна; като има предвид, че тази агресивна война представлява грубо и явно нарушение на Устава на ООН и на основните принципи на международното право;

У. като има предвид, че на 17 март 2023 г. Международният наказателен съд издаде заповед за арест на Владимир Путин с оглед на отговорността му за военното престъпление незаконно депортиране и преместване на украински деца по време на агресивната война на Русия срещу Украйна;

1. категорично осъжда всички изборни нарушения, извършени от режима на Владимир Путин по време на така наречените руски президентски избори от 15 до 17 март 2024 г., както и предходното дългогодишно и системно потискане и нарушения на гражданските и политическите права;  подчертава, че т.нар. президентски избори в Русия бяха проведени в климат на страх и репресии и в контекста на незаконна, непровокирана и неоправдана агресивна война срещу Украйна; отбелязва, че по време на т.нар. президентски избори нямаше истински алтернативни кандидати, свободни медии, надеждни наблюдатели и политически свободи; заключава, че така наречените президентски избори в Русия бяха незаконни и недемократични;

2. заключава, че единствената цел на разиграния от руските органи фарс беше да се създаде впечатление за избирателна легитимност за Владимир Путин, неговата политика на непрекъснати вътрешни репресии и най-вече агресивната война срещу Украйна;

3. категорично осъжда незаконните т.нар. избори, проведени на териториите на Украйна, временно окупирани от Русия – Автономна република Крим, град Севастопол и части от Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област; подчертава, че провеждането на избори в тези територии представлява явно нарушение на суверенитета на Украйна и явно нарушение на международното право, по-специално на Устава на ООН; изразява съжаление относно използването на заплахата от насилие от страна на руските органи, като се има предвид, че хората бяха принудени да гласуват в присъствието на въоръжени руски войници; отново заявява, че както беше посочено от върховния представител от името на ЕС, ЕС няма да признае провеждането на т.нар. избори на територията на Украйна, нито резултатите от тях; призовава ЕС да наложи ограничителни мерки срещу лицата, участващи в организирането и провеждането на незаконните избори;

4. подчертава, че отказът да се позволи независимо международно наблюдение на президентските избори в Русия в съответствие с международните ангажименти на Русия като участваща държава в ОССЕ показва безпрецедентна степен на отстъпление от демокрацията и критична липса на готовност за спазване на международните ангажименти и зачитане на установените принципи на сътрудничество в рамките на международните институции; подчертава, че решението на руските органи да не канят мисията на ОССЕ/БДИПЧ за наблюдение на изборите показва, че те искат да откажат на гласоподавателитебезпристрастна и независима оценка на изборите;

5. настоятелно призовава държавите – членки на Европейския съюз и международната общност да не признават резултатите от руските президентски избори за легитимни, тъй като те бяха проведени в незаконно окупираните територии на Украйна, като дори проведените в Русия избори не бяха нито свободни, нито честни, не отговаряха на основните международни стандарти за произвеждане на избори и по този начин нямаха демократична легитимност, и настоятелно призовава за ограничаване на отношенията с Путин до въпроси, необходими за регионалния мир, както и за хуманитарни цели и за целите на правата на човека, например обмен на затворници, връщане на депортирани деца в Украйна или призив за освобождаване на политически затворници;

6. приветства смелостта на хилядите хора в Русия, които протестират срещу режима на Путин и се стремят да превърнат страната си в демокрация, включително чрез актове на съпротива по време на т.нар. избори, като например протестите, при които се стекоха тълпи пред избирателните секции в Русия и в чужбина на обяд в неделя, 17 март 2024 г.;

7. отново заявява, че режимът на Кремъл и Владимир Путин носят лична наказателна и политическа отговорност за смъртта на най-видния си противник Алексей Навални; призовава за международно разследване на обстоятелствата около смъртта му, за да се потърси отговорност от виновните;

8. продължава да призовава за незабавно и безусловно освобождаване и обезщетение на всички политически затворници, включително Владимир Кара-Мурза, Олег Орлов, Алексей Горинов, Александра Скочиленко, Дмитрий Иванов, Йоан Курмояров, Виктория Петрова, Мария Пономаренко, Дмитрий Талантов, Юри Дмитриев, Лилия Чанишева, Ксения Фадеева, Иван Сафронов и Иля Яшин, несправедливо лишените от свобода журналисти, включително Алсу Курмашева и Еван Гершкович, и техните семейства, както и за възстановяване на свободата на изразяване и сдружаване в Русия и за засилен международен контрол и наблюдение на нарушенията на правата на човека в Русия;

9. настоятелно призовава руските органи да предоставят незабавен достъп до цялостни медицински грижи за политическите затворници в критично здравословно състояние, по-специално Владимир Кара-Мурза; припомня на Русия да се придържа към международните си задължения по отношение на правата на затворниците;

10. призовава руските органи да предоставят на консулските служители достъп до затворниците с двойно гражданство;

11. отново заявява, че ЕС следва да прояви пълна солидарност с руското гражданско общество, което подкрепя универсалните демократични ценности и отхвърля империализма, и следва да използва европейския режим на санкции за нарушения на правата на човека, за да накаже извършителите на такива нарушения; осъжда засилващите се нарушения на правата на човека от страна на режима на Кремъл и продължаващите репресии срещу критиците на правителството, защитниците на правата на човека, антивоенните активисти и независимите журналисти, както и все по-засиленото потискане на активистите от ЛГБТИК общността;

12. призовава ЕС и неговите държави членки да работят с международните партньори и организации за предоставяне на подкрепа на политическите затворници, по-специално медицинска и правна помощ, която е ограничена или им е отказана, и да търсят начини за тяхното освобождаване; отново призовава дипломатическите представителства на ЕС и неговите държави членки да продължат да следят отблизо съдебните производства срещу членове на руската политическа опозиция и условията, при които те са държани в затворите; призовава ЕС и неговите държави членки да продължат да повишават осведомеността относно влошаващото се положение с правата на човека в Русия и да оказват натиск върху руското правителство да спазва международните си задължения;

13. призовава ЕС и неговите държави членки да продължат активно да подкрепят независимите организации на руското гражданско общество, независимите медии и защитниците на правата на човека; призовава ЕС и неговите държави членки да бъдат ангажирани активно и да предложат подкрепа на руската демократична опозиция, която се противопоставя на агресивната война на Русия срещу Украйна;

14. настоятелно призовава държавите членки да предоставят хуманитарни визи и друга подкрепа на руски дисиденти, включително адвокати, които са изложени на опасност от политическо преследване; отново отправя призив за въвеждане на общоевропейска схема за многократни визи за защитници на правата на човека и за лица, преследвани по политически причини, както и за използване на съществуващите възможности за гъвкавост с цел отстраняване на пропуските в законодателството, както предлага Агенцията на Европейския съюз за основните права в доклада си от 2023 г., озаглавен „Закрила на защитниците на правата на човека, изложени на риск: влизане, престой и подкрепа в ЕС“; подчертава във връзка с това, че подобни схеми могат да бъдат насочени и към опозиционни лидери, активисти на гражданското общество и лица, преследвани по други политически причини;

15. настоятелно призовава институциите на ЕС и държавите членки да се подготвят за ситуация, в която Русия, подобно на Беларус, преустановява издаването на паспорти в своите консулства, като в този случай може да се наложи ЕС и всички негови държави членки да признаят липсата на гражданство de facto и да издават документи за пътуване, както е предвидено в член 28 от Конвенцията на ООН за статута на лицата без гражданство;

16. призовава за опростяване на процедурите за руските дисиденти в ЕС за регистриране на организации и образувания, откриване на банкови сметки и изпълнение на други административни задачи, за да им се даде възможност да продължат работата си в изгнание;

17. изразява съжаление относно факта, че министър председателят на Унгария Виктор Орбан избра да се разграничи от ЕС и да поздрави Владимир Путин за фиктивното му преизбиране;

18. изразява подкрепа за работата на специалния докладчик на ООН за положението с правата на човека в Руската федерация Марияна Кацарова и призовава държавите членки да гарантират, че през 2024 г. Съветът на ООН по правата на човека отново ще удължи мандата ѝ;

19. отново заявява своята непоколебима солидарност с народа на Украйна и своята подкрепа за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на нейните международно признати граници; поради това отново осъжда категорично агресивната война на Русия срещу Украйна и изисква Русия и поддържащите я марионетни сили да прекратят всички военни действия, да спрат нападенията си срещу жилищни райони и гражданска инфраструктура, да изтеглят всички военни сили от цялата международно призната територия на Украйна, да прекратят принудителното депортиране на украински цивилни граждани, да освободят всички задържани украински граждани, по-специално децата, и окончателно да спрат да нарушават или застрашават суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украйна;

20. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета на Европа, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и на руските органи.

 

 

 

 

 

Последно осъвременяване: 24 април 2024 г.
Правна информация - Политика за поверителност