Udtalelse - REGI_AD(2010)431007Udtalelse
REGI_AD(2010)431007

UDTALELSE
fra Regionaludviklingsudvalget
til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
om nye udviklingstendenser for offentlige indkøbskontrakter
(2009/2175(INI))
Rådgivende ordfører: Oldřich Vlasák

24.2.2010

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: