Opinjoni - REGI_AD(2010)431007Opinjoni
REGI_AD(2010)431007

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
għall-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
dwar żviluppi ġodda fl-akkwisti pubbliċi
(2009/2175(INI))
Rapporteur għal opinjoni: Oldřich Vlasák

24.2.2010

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: