Advies - REGI_AD(2010)431007Advies
REGI_AD(2010)431007

ADVIES
van de Commissie regionale ontwikkeling
aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming
inzake nieuwe ontwikkelingen bij overheidsopdrachten
(2009/2175(INI))
Rapporteur voor advies: Oldřich Vlasák

24.2.2010

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: