MNENJE
Odbora za regionalni razvoj
za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
o novostih na področju javnih naročil
(2009/2175(INI))
Pripravljavec mnenja: Oldřich Vlasák

24.2.2010

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: