Udtalelse - REGI_AD(2011)456823Udtalelse
REGI_AD(2011)456823

UDTALELSE
fra Regionaludviklingsudvalget
til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
om et indre marked for virksomheder og vækst
(2010/2277(INI))
Ordfører for udtalelse: Sophie Auconie

2.3.2011

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: