Lausunto - REGI_AD(2011)456823Lausunto
REGI_AD(2011)456823

LAUSUNTO
aluekehitysvaliokunnalta
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle
yrityksiä ja kasvua tukevista sisämarkkinoista
(2010/2277(INI))
Valmistelija: Sophie Auconie

2.3.2011

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: