8.11.2012
REGI_AD(2012)494633
UDTALELSE
fra Regionaludviklingsudvalget
til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen)
(COM(2011)0626 - C7-0339/2011 - 2011/0281(COD))
Ordfører for udtalelse: Younous Omarjee

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 252kWORD 259k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik