8.11.2012
REGI_AD(2012)494633
OPINJONI
tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
għall-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli (ir-Regolament dwar l-OKS Unika)
(COM(2011)0626 - C7-0339/2011 - 2011/0281(COD))
Rapporteur għal opinjoni: Younous Omarjee

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin:
PDF 567kWORD 260k
Avviż legali - Politika tal-privatezza