8.11.2012
REGI_AD(2012)494633
ADVIES
van de Commissie regionale ontwikkeling
aan de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten ("Integrale-GMO-verordening")
(COM(2011)0626 - C7-0339/2011 - 2011/0281(COD))
Rapporteur voor advies: Younous Omarjee

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 251kWORD 248k
Juridische mededeling - Privacybeleid