8.11.2012
REGI_AD(2012)494633
OPINIA
Komisji Rozwoju Regionalnego
dla Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków”)
(COM(2011)0626 - C7-0339/2011 - 2011/0281(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Younous Omarjee

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 479kWORD 348k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności