8.11.2012
REGI_AD(2012)494633
STANOVISKO
Výboru pre regionálny rozvoj
pre Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov)
(COM(2011)0626 - C7-0339/2011 - 2011/0281(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Younous Omarjee

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 495kWORD 347k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia