8.11.2012
REGI_AD(2012)494633
MNENJE
Odbora za regionalni razvoj
za Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov (uredba o enotni SUT)
(COM(2011)0626 - C7-0339/2011 - 2011/0281(COD))
Pripravljavec mnenja: Younous Omarjee

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 402kWORD 271k
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov