25.1.2017
REGI_AD(2017)595492
СТАНОВИЩЕ
на комисията по регионално развитие
на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси
относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2017 г.
(2016/2306(INI))
Докладчик по становище: Кшищоф Хетман

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 422kWORD 64k
Правна информация - Политика за поверителност