25.1.2017
REGI_AD(2017)595492
NUOMONĖ
Regioninės plėtros komiteto
pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui
Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2017 m. metinė augimo apžvalga
(2016/2306(INI))
Nuomonės referentas: Krzysztof Hetman

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 408kWORD 66k
Teisinis pranešimas - Privatumo politika