25.1.2017
REGI_AD(2017)595492
ATZINUMS
Sniegusi Reģionālās attīstības komiteja
Ekonomikas un monetārajai komitejai
par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: 2017. gada izaugsmes pētījums
(2016/2306(INI))
Atzinuma sagatavotājs: Krzysztof Hetman

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 409kWORD 66k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika