25.1.2017
REGI_AD(2017)595492
YTTRANDE
från utskottet för regional utveckling
till utskottet för ekonomi och valutafrågor
över den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2017
(2016/2306(INI))
Föredragande av yttrande: Krzysztof Hetman

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 176kWORD 63k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy