27.11.2018
REGI_AD(2018)627661
ATZINUMS
Sniegusi Reģionālās attīstības komiteja
Budžeta komitejai un Ekonomikas un monetārajai komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu InvestEU
(COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
Atzinuma sagatavotāja: Kerstin Westphal

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 751kWORD 141k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika