27.11.2018
REGI_AD(2018)627661
ADVIES
van de Commissie regionale ontwikkeling
aan de Begrotingscommissie en de Commissie economische en monetaire zaken
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma
(COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
Rapporteur voor advies: Kerstin Westphal

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 517kWORD 175k
Juridische mededeling - Privacybeleid