27.11.2018
REGI_AD(2018)627661
AVIZ
al Comisiei pentru dezvoltare regională
destinat Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru afaceri economice și monetare
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU
(COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
Raportoare pentru aviz: Kerstin Westphal

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 699kWORD 182k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate