27.11.2018
REGI_AD(2018)627661
STANOVISKO
Výboru pre regionálny rozvoj
pre Výbor pre rozpočet a Výbor pre hospodárske a menové veci
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program InvestEU
(COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Kerstin Westphal

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 699kWORD 171k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia