27.11.2018
REGI_AD(2018)627661
MNENJE
Odbora za regionalni razvoj
za Odbor za proračun in Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa InvestEU
(COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
Pripravljavka mnenja: Kerstin Westphal

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 727kWORD 178k
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov