27.11.2018
REGI_AD(2018)627661
YTTRANDE
från utskottet för regional utveckling
till budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet
(COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
Föredragande av yttrande: Kerstin Westphal

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 509kWORD 176k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy