Predlogi sprememb - REGI_AM(2012)491027Predlogi sprememb
REGI_AM(2012)491027

PREDLOGI SPREMEMB
14-121
Osnutek poročila
Victor Boştinaru
(PE486.124v01-00)
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006
Predlog uredbe
(COM(2011)0612/2 - C7-0325/2011 - 2011/0274(COD))

6.6.2012

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: