Módosítások - REGI_AM(2013)514834Módosítások
REGI_AM(2013)514834

MEGEGYEZÉSES MÓDOSÍTÁS:
1 - 6
Jelentéstervezet
Victor Boştinaru
(PE486.124v02-00)
a Kohéziós Alapról és az 1084/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
Rendeletre irányuló javaslat
(COM(2011)0612 - C7-0325/2011 - 2011/0274(COD))

2.7.2013

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: