Predlogi sprememb - REGI_AM(2013)514834Predlogi sprememb
REGI_AM(2013)514834

SPORAZUMNI PREDLOGI SPREMEMB
1-6
Osnutek poročila
Victor Boştinaru
(PE486.124v02-00)
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006
Predlog uredbe
(COM(2011)0612 - C7-0325/2011 - 2011/0274(COD))

2.7.2013

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: