Muudatusettepanekud - REGI_AM(2016)582156Muudatusettepanekud
REGI_AM(2016)582156

Raporti projekt
Mercedes Bresso
(PE580.480v01-00)
Euroopa Liidu Alpi piirkonna strateegia
(2015/2324(INI))

27.4.2016

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: