Predlogi sprememb - REGI_AM(2016)582156Predlogi sprememb
REGI_AM(2016)582156

Osnutek poročila
Mercedes Bresso
(PE580.480v01-00)
Strategija EU za alpsko regijo
(2015/2324(INI))

27.4.2016

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: