Изменения - REGI_AM(2022)738517Изменения
REGI_AM(2022)738517

ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 50
Проект на становище
Маркос Рос Семпере
(PE736.715v01-00)
Новата рамка на ЕС за градска мобилност
(2022/2023(INI))

9.11.2022

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: