Pakeitimai - REGI_AM(2022)738517Pakeitimai
REGI_AM(2022)738517

PAKEITIMAI
1 - 50
Nuomonės projektas
Marcos Ros Sempere
(PE736.715v01-00)
Nauja ES judumo mieste sistema
(2022/2023(INI))

9.11.2022

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: