Ändringsförslag - REGI_AM(2022)738517Ändringsförslag
REGI_AM(2022)738517

ÄNDRINGSFÖRSLAG
1 - 50
Förslag till yttrande
Marcos Ros Sempere
(PE736.715v01-00)
EU:s nya ram för mobilitet i städer
(2022/2023(INI))

9.11.2022

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: