PDF 166kWORD 272k

 

Regionális Fejlesztési Bizottság

 

REGI(2019)0903_1

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2019. szeptember 3., kedd, 10.00–12.30 és 15.00–18.30

Brüsszel

Terem: József Antall (6Q2)

1. A napirend elfogadása

2. A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:

         2019. július 10. PV – PE639.754v01-00

         2019. július 23. PV – PE639.876v01-00

3. Az elnök közleményei

4. Az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz

REGI/9/00551

 2019/2028(BUD) 

 

Elnök:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

PA – PE639.988v01-00

Illetékes:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Véleménytervezet megvitatása

5. A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek módosításáról

REGI/9/01112

 2019/2784(DEA) C(2019)05841

 

Illetékes:

 

REGI

 

 

 

         A Bizottság tájékoztatója

* * *

2019. szeptember 3., 11.00

Zárt ülés

6. Koordinátorok ülése

* * *

2019. szeptember 3., 15.00–18.30

7. Bevezetés a „B” Tematikus Főosztály munkájába, valamint a „2019–2024. évi kohéziós politika napirendje: a REGI Bizottság kulcsontosságú kérdései” című tanulmány ismertetése

8. Eszmecsere Marc Lemaître-vel, az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatóságának (REGIO) főigazgatójával

9. A koordinátorok határozatainak elfogadása

10. Egyéb kérdések

11. Következő ülés(ek)

         2019. október 2., 9.00–12.30 és 14.30–18.30 (Brüsszel)

         2019. október 3., 9.00–12.30 (Brüsszel)

Utolsó frissítés: 2019. augusztus 30.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat