PDF 175kWORD 311k

 

Regionális Fejlesztési Bizottság

 

REGI(2019)1002_1

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2019. október 2., szerda, 15.00–18.00

Brüsszel

Terem: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. A napirend elfogadása

2. A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:

         2019. szeptember 3. PV – PE641.079v01-00

3. Az elnök közleményei

*** Szavazás ***

4. Az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz

REGI/9/00551

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Elnök:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

PA – PE639.988v01-00
AM – PE641.111v01-00
AB – PE640.650v01-00

Illetékes:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Véleménytervezet elfogadása

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2019. szeptember 9., 17.00

5. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok

REGI/9/01370

***I 2018/0196(COD) COM(2018)0375 – C8-0230/2018

 

Társelőadók:

 

Andrey Novakov (PPE)
Constanze Krehl (S&D)

 

Illetékes:

 

REGI

 

 

 

         Szavazás intézményközi tárgyalások megindításáról szóló határozatról

6. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap

REGI/9/01376

***I 2018/0197(COD) COM(2018)0372 – C8-0227/2018

 

Előadó:

 

Andrea Cozzolino (S&D)

 

Illetékes:

 

REGI

 

 

 

         Szavazás intézményközi tárgyalások megindításáról szóló határozatról

7. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezések

REGI/9/01377

***I 2018/0199(COD) COM(2018)0374 – C8-0229/2018

 

Előadó:

 

Pascal Arimont (PPE)

 

Illetékes:

 

REGI

 

 

 

         Szavazás intézményközi tárgyalások megindításáról szóló határozatról

8. A határokon átnyúló összefüggésben jogi és közigazgatási akadályok felszámolására irányuló mechanizmus

REGI/9/01378

***I 2018/0198(COD) COM(2018)0373 – C8-0228/2018

 

Előadó:

 

Cristian Ghinea (Renew)

 

Illetékes:

 

REGI

 

 

 

         Szavazás intézményközi tárgyalások megindításáról szóló határozatról

9. A 2021–2023-as évekre vonatkozó éves előfinanszírozás szintjének kiigazítása

REGI/9/01379

***I 2018/0322(COD) COM(2018)0614 – C8-0396/2018

 

Előadó:

 

Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)

 

Illetékes:

 

REGI

 

 

 

         Szavazás intézményközi tárgyalások megindításáról szóló határozatról

*** Szavazás vége ***

10. Az Egyesült Királyságnak az Unióból való, megállapodás nélküli kilépésével járó, a tagállamokra háruló súlyos pénzügyi terhek fedezése érdekében a tagállamoknak nyújtandó pénzügyi támogatás

REGI/9/01212

***I 2019/0183(COD) COM(2019)0399 – C9-0111/2019

 

Illetékes:

 

REGI

 

 

Vélemény:

 

BUDG

 

 

 

         Határozat az egyszerűsített eljárás módosítások nélküli alkalmazásáról (52. cikk, (1) bekezdés)

11. A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az átalányfinanszírozás meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről

REGI/9/01163

 2019/2796(DEA) C(2019)06203

 

Illetékes:

 

REGI*

 

 

Vélemény:

 

EMPL*

 

 

 

         A Bizottság tájékoztatója

12. Egyéb kérdések

13. Következő ülés(ek)

         2019. november 4., 15.00–18.30 (Brüsszel)

         2019. november 5., 9.00–12.30 (Brüsszel)

(A kohézióért és reformokért felelős biztosjelölt meghallgatása: 2019. október 2., 18.30–21.30 – JAN 2Q2 terem (Brüsszel))

Utolsó frissítés: 2019. szeptember 26.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat