PDF 179kWORD 310k

 

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

 

REGI(2019)1002_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

L-Erbgħa 2 ta' Ottubru 2019, 15.00 – 18.00

Brussell

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat

         it-3 ta' Settembru 2019 PV – PE641.079v01-00

3. Avviżi tal-president

*** Ħin għall-votazzjoni ***

4. Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 - it-taqsimiet kollha

REGI/9/00551

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

President:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

PA – PE639.988v01-00
AM – PE641.111v01-00
AB – PE640.650v01-00

Responsabbli:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: id-9 ta' Settembru 2019, 17.00

5. Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta’ Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà Interna u l-Istrument għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi

REGI/9/01370

***I 2018/0196(COD) COM(2018)0375 – C8-0230/2018

 

Korapporteurs:

 

Andrey Novakov (PPE)
Constanze Krehl (S&D)

 

Responsabbli:

 

REGI

 

 

 

         Votazzjoni dwar id-deċiżjoni li jinbdew negozjati interistituzzjonali

6. Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni

REGI/9/01376

***I 2018/0197(COD) COM(2018)0372 – C8-0227/2018

 

Rapporteur:

 

Andrea Cozzolino (S&D)

 

Responsabbli:

 

REGI

 

 

 

         Votazzjoni dwar id-deċiżjoni li jinbdew negozjati interistituzzjonali

7. Dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) appoġġata mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u mill-istrumenti ta' finanzjament estern

REGI/9/01377

***I 2018/0199(COD) COM(2018)0374 – C8-0229/2018

 

Rapporteur:

 

Pascal Arimont (PPE)

 

Responsabbli:

 

REGI

 

 

 

         Votazzjoni dwar id-deċiżjoni li jinbdew negozjati interistituzzjonali

8. Mekkaniżmu sabiex jiġu solvuti ostakli legali u amministrattivi f'kuntest transfruntier

REGI/9/01378

***I 2018/0198(COD) COM(2018)0373 – C8-0228/2018

 

Rapporteur:

 

Cristian Ghinea (Renew)

 

Responsabbli:

 

REGI

 

 

 

         Votazzjoni dwar id-deċiżjoni li jinbdew negozjati interistituzzjonali

9. Aġġustament tal-prefinanzjament annwali għas-snin mill-2021 sal-2023

REGI/9/01379

***I 2018/0322(COD) COM(2018)0614 – C8-0396/2018

 

Rapporteur:

 

Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)

 

Responsabbli:

 

REGI

 

 

 

         Votazzjoni dwar id-deċiżjoni li jinbdew negozjati interistituzzjonali

*** Għeluq tal-votazzjoni ***

10. Assistenza finanzjarja lill-Istati Membri biex tkopri l-piż finanzjarju serju impost fuqhom wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni mingħajr ftehim

REGI/9/01212

***I 2019/0183(COD) COM(2019)0399 – C9-0111/2019

 

Responsabbli:

 

REGI

 

 

Opinjonijiet:

 

BUDG

 

 

 

         Deċiżjoni dwar l-applikazzjoni tal-proċedura simplifikata mingħajr emendi (Artikolu 52(1))

11. Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplementa r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istabbiliment ta’ finanzjament b’rata fissa

REGI/9/01163

 2019/2796(DEA) C(2019)06203

 

Responsabbli:

 

REGI*

 

 

Opinjonijiet:

 

EMPL*

 

 

 

         Preżentazzjoni tal-Kummissjoni

12. Kwistjonijiet varji

13. Laqgħat li jmiss

         l-4 ta' Novembru 2019, 15.00 – 18.30 (Brussell)

         il-5 ta' Novembru 2019, 9.00 – 12.30 (Brussell)

(Seduta ta' smigħ tal-Kummissarju nnominat għall-Koeżjoni u r-Riformi: it-2 ta' Ottubru 2019, 18.30 - 21.30

Aġġornata l-aħħar: 26 ta' Settembru 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza