PDF 178kWORD 274k

 

Комисия по регионално развитие

 

REGI(2019)1104_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 4 ноември 2019 г., 15.00–18.30 ч.

Вторник, 5 ноември 2019 г., 9.00–12.30 ч.

Брюксел

Зала: „Пол-Анри Спак“ (1A002)

1. Приемане на дневния ред

2. Одобрение на протоколите от заседанията:

         2 октомври 2019 г. PV – PE641.428v01-00

         2 октомври 2019 г. PV – PE642.865v01-00

3. Съобщения на председателя

4. Проучване, възложено от тематичен отдел Б, „Изследвания, предназначени за комисията по регионално развитие – измерението на равенството между половете в политиката на ЕС на сближаване“

REGI/9/01631

         Презентация на Мануела Самек Лодовичи (ръководител на проекти), Институт за социални изследвания, Милано, Италия

5. Размяна на мнения с Мариана Коцева, генерален директор на Евростат

Представяне на регионалния годишник на Евростат за 2019 г.

* * *

4 ноември 2019 г., 17.15 ч.

При закрити врати

6. Заседание на координаторите

* * *

5 ноември 2019 г., 9.00–12.30 ч.

7. Размяна на мнения с Илиана Иванова, член на Европейската сметна палата

8. Размяна на мнения с Карл-Хайнц Ламберц, председател на Европейския комитет на регионите

9. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия

REGI/9/01040

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Водеща:

 

CONT –

Моника Холмайер (PPE)

 

 

         Размяна на мнения

10. Одобряване на решенията на координаторите

11. Разни въпроси

12. Следващи заседания

         4 декември 2019 г., 14.30–18.30 ч.

         5 декември 2019 г., 9.00–12.30 ч.

Последно осъвременяване: 28 октомври 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност