PDF 183kWORD 268k

 

Výbor pro regionální rozvoj

 

REGI(2019)1104_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 4. listopadu 2019, 15:00–18:30

Úterý 5. listopadu 2019, 9:00–12:30

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (1A002)

1. Přijetí pořadu jednání

2. Schválení zápisů ze schůzí:

         2. října 2019 PV – PE641.428v01-00

         2. října 2019 PV – PE642.865v01-00

3. Sdělení předsedy

4. Studie zadaná tematickou sekcí B na téma „Výzkum pro výbor REGI – genderový rozměr politiky soudržnosti EU”

REGI/9/01631

         Prezentace projektové manažerky institutu sociálních studií Manuely Samek Lodoviciové, Istituto per la Ricerca Sociale, Milán, Itálie

5. Výměna názorů s generální ředitelkou Eurostatu Marianou Kotzevovou

Prezentace regionální ročenky Eurostatu za rok 2019

* * *

4. listopadu 2019, 17:15

Neveřejná schůze

6. Schůze koordinátorů

* * *

5. listopadu 2019, 9:00–12:30

7. Výměna názorů s Ilianou Ivanovou, členkou Evropského účetního dvora

8. Výměna názorů s Karlem-Heinzem Lambertzem, předsedou Evropského výboru regionů

9. Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – Evropská komise

REGI/9/01040

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Příslušný výbor:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         výměna názorů

10. Schválení rozhodnutí koordinátorů

11. Různé

12. Příští schůze

         4. prosince 2019, 14:30–18:30

         5. prosince 2019, 9:00–12:30

Poslední aktualizace: 28. října 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí