PDF 162kWORD 268k

 

Utskottet för regional utveckling

 

REGI(2019)1104_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 4 november 2019 kl. 15.00–18.30

Tisdagen den 5 november 2019 kl. 9.00–12.30

Bryssel

Lokal: Paul-Henri Spaak (1A002)

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Justering av sammanträdesprotokoll

         2 oktober 2019 PV – PE641.428v01-00

         2 oktober 2019 PV – PE642.865v01-00

3. Meddelanden från ordföranden

4. Studie beställd av utredningsavdelning B för REGI-utskottet om jämställdhetsdimensionen i EU:s sammanhållningspolitik

REGI/9/01631

         Föredragning av Manuela Samek Lodovici (projektledare), Istituto per la Ricerca Sociale, Milano, Italien

5. Diskussion med Eurostats generaldirektör Mariana Kotzeva

Presentation av Eurostats regionala årsbok för 2019

* * *

4 november 2019 kl. 17.15

Inom stängda dörrar

6. Samordnarnas sammanträde

* * *

5 november 2019 kl. 9.00–12.30

7. Diskussion med Iliana Ivanova, ledamot av revisionsrätten

8. Diskussion med Karl-Heinz Lambertz, Europeiska regionkommitténs ordförande

9. Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen

REGI/9/01040

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Ansvarigt utskott:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Diskussion

10. Godkännande av samordnarnas beslut

11. Övriga frågor

12. Kommande sammanträden

         4 december 2019 kl. 14.30–18.30

         5 december 2019 kl. 9.00–12.30

Senaste uppdatering: 23 oktober 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy