PDF 175kWORD 280k

 

Regionaludviklingsudvalget

 

REGI(2020)0120_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Mandag den 20. januar 2020 kl. 15.00-18.30

Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (4Q1)

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

3. Drøftelse med Lilyana Pavlova, næstformand for Den Europæiske Investeringsbank

4. Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2020

REGI/9/02117

 2019/2211(INI) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Francesca Donato (ID)

PA – PE645.032v01-00

Kor.udv.:

 

ECON* –

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00

 

         Behandling af udkast til udtalelse

5. Tilbagemelding om interinstitutionelle forhandlinger om forordningen om fælles bestemmelser, EFRU/Samhørighedsfonden og Interreg

* * *

Den 20. januar 2020 kl. 17.00

For lukkede døre

6. Koordinatormøde

* * *

Den 21. januar 2020 kl. 9.00-12.30

*** Afstemning ***

7. Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Kommissionen

REGI/9/01040

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Ordfører for udtalelse:

 

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE643.053v01-00
AM – PE644.954v01-00

Kor.udv.:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE639.827v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse

         Frist for ændringsforslag: den 11. december 2019 kl. 18.00

8. Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme

REGI/9/00452

***I 2019/0070(COD) COM(2019)0125 – C8-0114/2019

 

Formand:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

AL – PE645.012v01-00

Kor.udv.:

 

ENVI –

Nikos Androulakis (S&D)

PR – PE644.941v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse i form af en skrivelse

*** Afstemning afsluttet ***

9. Drøftelse med Elisa Ferreira, kommissær med ansvar for samhørighed og reformer

* * *

Den 21. januar 2020 kl. 15.00-18.30

10. Drøftelse med Marko Pavić, minister for regionaludvikling og EU-fonde, formand for Rådet, om det kroatiske rådsformandskabs prioriteter.

11. Konferencen af Perifere Kystregioner (CPMR)

REGI/9/02362

         Drøftelse med Enrico Rossi, næstformand i CPMR og formand for regionen Toscana, Italien, og med Eleni Marianou, generalsekretær i CPMR

12. Godkendelse af koordinatorernes afgørelser

13. Diverse sager

14. Næste møder

         den 19. februar 2020 kl. 15.00-18.30 (Bruxelles)

         den 20. februar 2020 kl. 9.00-12.30 (Bruxelles)

Seneste opdatering: 17. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik