PDF 172kWORD 280k

 

Commissie regionale ontwikkeling

 

REGI(2020)0120_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 20 januari 2020, 15.00 - 18.30 uur

Dinsdag 21 januari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q1)

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Gedachtewisselling met mevrouw Lilyana Pavlova, vice-president van de Europese Investeringsbank

4. Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2020

REGI/9/02117

 2019/2211(INI) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Francesca Donato (ID)

PA – PE645.032v01-00

Bevoegd:

 

ECON* –

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00

 

         Behandeling ontwerpadvies

5. Verslag over de interinstitutionele onderhandelingen over de Verordening gemeenschappelijke bepalingen, EFRO/Cohesiefonds en INTERREG

* * *

20 januari 2020, 17.00 uur

Met gesloten deuren

6. Coördinatorenvergadering

* * *

21 januari 2020, 9.00 - 12.30 uur

*** Stemming ***

7. Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

REGI/9/01040

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE643.053v01-00
AM – PE644.954v01-00

Bevoegd:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE639.827v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

         Termijn voor de indiening van amendementen: 11 december 2019, 18.00 uur

8. Wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming

REGI/9/00452

***I 2019/0070(COD) COM(2019)0125 – C8-0114/2019

 

Voorzitter:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

AL – PE645.012v01-00

Bevoegd:

 

ENVI –

Nikos Androulakis (S&D)

PR – PE644.941v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm

*** Einde stemming ***

9. Gedachtewisseling met Elisa Ferreira, commissaris voor Cohesie en hervormingen

* * *

21 januari 2020, 15.00 - 18.30 uur

10. Gedachtewisseling met Marko Pavić, minister van Regionale ontwikkeling en EU-Fondsen, fungerend voorzitter van de Raad, over de prioriteiten van het Kroatische voorzitterschap van de Raad.

11. Conferentie van perifere maritieme regio's (CPMR)

REGI/9/02362

         Gedachtewisseling met Enrico Rossi, vicepresident CPMR en voorzitter van de regio Toscane , Italië, en met Eleni Marianou, secretaris-generaal CPMR

12. Goedkeuring van de besluiten van de coördinatoren

13. Rondvraag

14. Volgende vergaderingen

         19 februari 2020, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

         20 februari 2020, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 17 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid